کلیدواژه‌ها = شهر اردبیل
آمایش فضایی مناطق شهری اردبیل با معیارهای شهر اصیل اسلامی

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 115-133

10.30488/gps.2022.309531.3460

اسمعیل دلیر؛ محمد تقی معصومی؛ رسول صمدزاده


ارزیابی مطلوبیت سایت‌های مسکن مهر شهر اردبیل به لحاظ دسترسی به خدمات عمومی

دوره 10، شماره 37، آذر 1399، صفحه 157-174

10.30488/gps.2020.164681.2967

عطا غفاری گیلانده؛ ابراهیم فیروزی مجنده؛ علی عزیزی؛ ساسان نیکفال مغانلو