کلیدواژه‌ها = کاربری زمین
تبیین عوامل مؤثر بر تغییرات کاربری زمین روستایی با تأکید بر اقتصاد سیاسی فضا (مورد مطالعه: بخش لواسان، دهستان لواسان کوچک)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1402

10.30488/gps.2024.428905.3698

لیلا ایلخانی؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ سیدجمال الدین دریاباری


تعیین ضرایب مؤثر بر رشد شهری در مدل SLEUTH برای شهرستان های علی آباد، رامیان و آزاد شهر

دوره 6، شماره 21، آذر 1395، صفحه 1-12

مریم رسولی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ حمید رضا کامیاب