کلیدواژه‌ها = استان گلستان
ارائه الگوی گردشگری کشاورزی با رویکرد داده بنیاد

دوره 11، شماره 40، شهریور 1400، صفحه 133-146

10.30488/gps.2021.272229.3366

ابراهیم کریمی؛ محمدباقر گرجی؛ روح الله سمیعی


پهنه‌بندی خطر زمین لغزش در حوضۀ آبخیز اوغان استان گلستان با استفاده از مدل فازی

دوره 10، شماره 36، شهریور 1399، صفحه 1-14

10.30488/gps.2020.110893

غلامرضا غلامی کلاته؛ پرویز کردوانی؛ محسن رنجبر


شناسایی عوامل کلیدی موثردر ایجاد نابرابریهای منطقه ای استان گلستان

دوره 9، شماره 31، خرداد 1398، صفحه 125-140

10.30488/gps.2019.90114

مسعود تقوایی؛ سیروس شفقی؛ محمدرضا قادری


سطح بندی سکونتگاه های شهری استان گلستان از لحاظ شاخص های شهرسالم

دوره 8، شماره 30، اسفند 1397، صفحه 213-228

10.30488/gps.2019.85992

حسین نظم فر؛ سعیده علوی؛ علی عشقی چهاربرج


واکاوی « شبکه مقاصد متن فضایی‌گردشگری» در استان گلستان (خوانشی پساساختاری)

دوره 8، شماره 29، آذر 1397، صفحه 201-226

مهدی سقایی؛ زهره جوانبخت قهفرخی؛ علی رضا اسلامی


سنجش و رتبه‌بندی شاخص‌های توسعه فرهنگی در شهرستان‌های استان گستان

دوره 8، شماره 28، شهریور 1397، صفحه 209-222

محمدباقر مسعودی؛ ابراهیم معمری؛ فرهاد معمری


بررسی و تحلیل روند بارش سالانه و تابستانه استان گلستان

دوره 5، شماره 17، آذر 1394، صفحه 141-150

مهری اکبری؛ وحیده نودهی


تعیین الگوی زمانی مکانی بارش استان گلستان با استفاده از تحلیل خوشه ای

دوره 2، شماره 6، دی 1391، صفحه 117-132

عباسعلی آروین (اسپنانی)؛ اراز محمد مفیدی خواجه؛ فرشته مازینی


مطالعه پتانسیل اراضی کشت گندم دیم در استان گلستان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دوره 2، شماره 4، تیر 1391، صفحه 19-42

ناصر بای؛ مجید منتظری؛ امیر گندمکار؛ هوشمند عطایی