کلیدواژه‌ها = گردشگری
تعداد مقالات: 14
1. ارزیابی وفاداری گردشگران میراث فرهنگی در مقصد رامسر

دوره 11، شماره 39، بهار 1400، صفحه 153-166

10.30488/gps.2020.206010.3121

سیّد محمّد میرتقیان رودسری؛ احمد پوراحمد


4. نقش گردشگری در تغییرات زندگی ساکنان مقصد (نمونه‌ی مورد مطالعه: شهر تبریز)

دوره 8، شماره 28، تابستان 1397، صفحه 169-190

ابوالفضل قنبری؛ معصومه آدمی


5. موانع و محدودیت‌های توسعه پایدار گردشگری در شهر ساحلی تنکابن

دوره 8، شماره 27، بهار 1397، صفحه 65-76

علیرضا خواجه شاهکوهی؛ مهسا سیدی


6. منطقه بندی کارتوگرافیکی گردشگری در استان خراسان رضوی

دوره 8، شماره 27، بهار 1397، صفحه 129-142

مسعود تقوایی؛ حسین آقاجانی


10. ارزیابی شاخص‌های توسعه پایداری گردشگری در جوامع میزبان مطالعه موردی : شهرساری

دوره 6، شماره 21، پاییز 1395، صفحه 160-172

احمد پور احمد؛ مهناز حسینی سیاه گلی؛ امین صفدری مولان


11. واکاوی و تبیین اثرات گردشگری بر کیفیت زندگی (مطالعه موردی: شهربابک-کرمان)

دوره 6، شماره 20، تابستان 1395، صفحه 161-174

محبوبه جلالی؛ امیر گندمکار؛ سجاد فردوسی


13. نقش مبلمان شهری در توسعه گردشگری. مطالعه موردی: شهرساری

دوره 3، شماره 10، زمستان 1392، صفحه 102-121

رضا لحمیان؛ مهدی عبوری؛ معصومه براری


14. بررسی سطح کیفی خدمات گردشگری و تأثیر آن در جذب گردشگر در مناطق روستایی

دوره 3، شماره 7، بهار 1392، صفحه 1-23

رضا خسروبیگی برچلویی؛ علی‌اکبر تقیلو؛ حمید شایان؛ حسن درویشی