کلیدواژه‌ها = بافت فرسوده
ارزیابی مؤلفه‌های کیفیت سکونتی در بافت فرسوده شهر جهرم

دوره 13، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 151-165

10.30488/gps.2023.361459.3578

مهشید محمد ابراهیمی؛ امیر حسینیان راد


تحلیل راهبردی و مدیریت نوسازی بافت‌های فرسوده(مورد: شاهین‌دژ)

دوره 7، شماره 26، اسفند 1396، صفحه 83-100

رحیم سرور؛ نوبخت سبحانی؛ سمیه محمدی حمیدی؛ مجید اکبری


تحلیل فضایی رویکردهای مداخله کالبدی در بافت فرسوده شهر باغملک

دوره 4، شماره 13، آبان 1393، صفحه 95-112

سعید ملکی؛ هادی علیزاده؛ علی شجاعیان؛ سهیلا نظری


بررسی روند توسعه درون شهری با تاکید بر تغییرات تراکم و کاربری اراضی

دوره 3، شماره 8، تیر 1392، صفحه 99-119

محسن احدنژاد؛ لیلا احمدی؛ اصغر شامی؛ تقی حیدری


بررسی اثر سیاست‌های حمایتی دولت در مدیریت توسعه بافت‌های قدیمی و فرسوده شهری

دوره 2، شماره 5، مهر 1391، صفحه 37-56

جعفر میرکتولی؛ عباس علیپور؛ عباسعلی حسنی