شناسایی الگو‌های باران‌زای غرب ایران

دوره 9، شماره 32، شهریور 1398، صفحه 107-120

10.30488/gps.2019.93910

مختار کرمی؛ مهدی اسدی؛ حسن حاجی محمدی


تبیین عوامل موثر بر زیست‌پذیری سکونتگاه‌های روستایی مطالعه موردی: سکونتگاه‌های روستایی شهرستان ایلام

دوره 13، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 109-132

10.30488/gps.2023.392939.3633

مهدی نیک سرشت؛ حسین فراهانی؛ بهروز محمدی یگانه؛ شاه بختی رستمی


خوشه بندی بارش ایران با استفاده از روشی نوین مبتنی برکاربرد نگاشت (SVD) و خوشه‌بندی فازی (FCM)

دوره 9، شماره 31، خرداد 1398، صفحه 113-124

10.30488/gps.2019.90113

همت اله رورده؛ جمال قاسمی؛ یدالله یوسفی؛ زهره قاسمی


تحلیل الگوی پراکندگی خدمات عمومی بر مبنای رویکرد عدالت فضایی مطالعه موردی: شهر جهرم

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 113-134

10.30488/gps.2022.347408.3553

امید پیریان کلات؛ علی شکور؛ سمیه راستی فرد؛ سمانه تیموری


تعیین الگوی زمانی مکانی بارش استان گلستان با استفاده از تحلیل خوشه ای

دوره 2، شماره 6، دی 1391، صفحه 117-132

عباسعلی آروین (اسپنانی)؛ اراز محمد مفیدی خواجه؛ فرشته مازینی


مکان‌یابی مناطق مستعد توسعه پارک‌ها و فضای سبز شهری با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره (MCE)و رهیافت AHP

دوره 12، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 117-132

10.30488/gps.2022.309469.3459

سمیه گلدوی؛ مرجان محمدزاده؛ سید حامد میرکریمی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


تعیین عوامل مؤثر در پتانسیل سیل‌خیزی حوزه آبخیز دره‌شهر بر اساس مناطق همگن هیدرولوژیک

دوره 3، شماره 8، تیر 1392، صفحه 119-137

کاظم نصرتی؛ محمود احمدی؛ محمد رضا ثروتی؛ مهدی مزبانی


ژئومورفولوژی و مورفوتکتونیک ناحیه لالی – گتوند، استان خوزستان

دوره 3، شماره 7، فروردین 1392، صفحه 121-139

طیبه احمدی؛ عزیز رحیمی چاکدل


مکان‌یابی چند معیاری محل دفن مواد زاید ساختمانی با استفاده از رویکرد ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی فازی. مطالعه‌ موردی شهر گرگان

دوره 3، شماره 10، اسفند 1392، صفحه 122-139

سیدعلی تقی زاده دیوا؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ میرمسعود خیرخواه زرکش


شناسایی و اولویت‌بندی الزامات رضایت‌مندی گردشگری شهری با استفاده از مدل کانو

دوره 3، شماره 9، آذر 1392، صفحه 127-150

عیسی ابراهیم‌زاده؛ منیر یاری؛ یاسمن یاری


پهنه بندی رویشگاه لاله واژگون در حوزه توف سفید استان چهارمحال و بختیاری به منظور گردشگری و حفاظت

دوره 4، شماره 14، اسفند 1393، صفحه 195-214

علی جعفری؛ مهدیه رحیمی باغ ابریشمی؛ پژمان طهماسبی؛ مژگان عباسی


سنجش میزان برخورداری شهرستان‌های استان کهگیلویه و بویراحمد از شاخص‌های توسعه

دوره 9، شماره 33، آذر 1398، صفحه 1-16

10.30488/gps.2019.91056

سعید ملکی؛ زهرا سلطانی؛ نعیم اکرامی؛ احمد راشدی


تبیین و ارائه مدل ارزیابی اقتصاد گردشگری روستایی در ایران

دوره 8، شماره 29، آذر 1397، صفحه 107-132

حسن اروجی؛ محمد علیزاده؛ ویدا ابیانه؛ سیدراشد صفوی