گرمایش جهانی و اثرات ‌آن بر سیستم‌های ژئوپولیتیک نظام بین الملل

دوره 5، شماره 18، اسفند 1394، صفحه 170-188

بهلول علیجانی؛ ندا مجیدی راد؛ محمد سعید نجفی؛ احمد خدائی؛ سعید رحیمی هرآبادی


بررسی الگوی تطبیقی گسترش نابرابری های اجتماعی در مناطق حاشیه نشین شمال شهر تبریز طی بازه ی زمانی 85-1375

دوره 5، شماره 15، خرداد 1394، صفحه 177-194

شاهرخ زادولی خواجه؛ اکبر اصغری زمانی؛ محسن احدنژاد


بررسی نقش رشد هوشمند در توسعه پایدار شهرهای ساحلی (مطالعه موردی: بابلسر)

دوره 8، شماره 29، آذر 1397، صفحه 181-200

اسدالله دیوسالار؛ اسماعیل علی اکبری؛ امیر بخشی


بررسی ساختار جو در زمان رخداد آتش سوزی در شمال ایران

دوره 7، شماره 25، آذر 1396، صفحه 187-206

حسن حاجی محمدی؛ محمد باعقیده؛ غلامعباس فلاح قالهری


بررسی ناهنجاریهای دمایی دوره ی سرد سال(محدوده ی مورد مطالعه: استان مازندران)

دوره 7، شماره 23، خرداد 1396، صفحه 207-222

اسمعیل شاهکویی؛ عبدالعظیم قانقرمه؛ ربابه یوسفی


مکانیابی بیمارستان های شهر اهواز با تاکید بر پدافند غیر عامل با استفاده از مدل واریوگرام

دوره 7، شماره 24، شهریور 1396، صفحه 169-184

مهدی علیزاده؛ ناهید سجادیان؛ علیرضا پرویزیان


شهر و عدالت فضایی؛ تحلیلی بر پراکنش خدمات عمومی شهری در نواحی 22گانه شهر سنندج

دوره 7، شماره 23، خرداد 1396، صفحه 173-186

کیومرث نعیمی؛ فریدون بابائی اقدم


تحلیل فضایی کیفیت زندگی در ایران

دوره 6، شماره 21، آذر 1395، صفحه 174-192

حسین حاتمی نژاد؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ سید علی علوی؛ صفر قائد رحمتی؛ منصور رضاعلی


تحلیل وضعیت محیط زیست کلان‌شهر اصفهان در چارچوب رویکرد شهر سبز

دوره 6، شماره 19، خرداد 1395، صفحه 183-198

جمال محمدی؛ محمدرضا کنعانی


تحلیل فضایی اثرات بازارچه های مرزی در توسعه یافتگی شهرهای بانه و پیرانشهر

دوره 5، شماره 18، اسفند 1394، صفحه 189-200

علی شماعی؛ عبداله صالحی؛ مناف حسین پور


تحلیل و بررسی سرزندگی پارک های جدید شهری (نمونه موردی: پارک آب و آتش تهران )

دوره 6، شماره 20، شهریور 1395، صفحه 193-208

یاسر معرب؛ مهدیس سادات؛ اسماعیل صالحی