بررسی نقش نو زمین ساخت در شکل گیری پادگانه های رودخانه ای (مطالعه موردی رودخانه گیلانغرب - محدوده شمالی شهر گیلانغرب)

دوره 5، شماره 16، شهریور 1394، صفحه 199-209

سعید نگهبان؛ منصور جعفربیگلو؛ عبدالکریم ویسی؛ طاهر ولی پور


تعیین زاویه بهینه پنل های خورشیدی در جزیره کیش

دوره 7، شماره 26، اسفند 1396، صفحه 199-210

عباسعلی آروین اسپنانی؛ بهرام نجف پور؛ علیرضا ترنجی


واکاوی « شبکه مقاصد متن فضایی‌گردشگری» در استان گلستان (خوانشی پساساختاری)

دوره 8، شماره 29، آذر 1397، صفحه 201-226

مهدی سقایی؛ زهره جوانبخت قهفرخی؛ علی رضا اسلامی


سنجش و رتبه‌بندی شاخص‌های توسعه فرهنگی در شهرستان‌های استان گستان

دوره 8، شماره 28، شهریور 1397، صفحه 209-222

محمدباقر مسعودی؛ ابراهیم معمری؛ فرهاد معمری


بررسی تحولات و پایداری روستاهای پیرامون شهر همدان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

دوره 9، شماره 31، خرداد 1398، صفحه 209-226

10.30488/gps.2019.90129

شاه بختی رستمی؛ مصطفی طالشی؛ اسماعیل علی اکبری؛ حمیدرضا وجدانی


بررسی عوامل تعیین کننده جغرافیای زیستی در استقرار رژیم حقوقی دریای خزر

دوره 5، شماره 17، آذر 1394، صفحه 185-200

حسن پیردشتی؛ محمدرضا حافظ نیا؛ زهرا احمدی پور؛ سپنتا مجتهدزاده


بررسی تأثیرات اقتصادی سدهای مخزنی بر توسعه سکونتگاه های روستایی (مورد: سد کارون سه-شهرستان ایذه)

دوره 7، شماره 24، شهریور 1396، صفحه 185-200

حجت ا... صادقی؛ اسکندر صیدایی؛ محمدرضا رضوانی


تبیین پیامدهای گفتمان جهانی گرایی بر الگوی حکمروایی قلمرویی کلانشهرها (نمونه موردی: کلانشهر تهران)

دوره 5، شماره 18، اسفند 1394، صفحه 193-208

احمد پوراحمد؛ حجت اله رحیمی؛ ابوالفضل مشکینی؛ حسین حاتمی نژاد


امکان‌سنجی توسعه اکوتوریسم در روستا‌های کوهستانی شهرستان علی‌آباد کتول

دوره 6، شماره 21، آذر 1395، صفحه 193-212

علیرضا خواجه شاهکوهی؛ بهمن صحنه؛ اسماعیل مهاجر؛ سید محمد موسوی


برنامه ریزی راهبردی بافت های فرسوده شهری از منظر پدافند غیرعامل (مورد مطالعه: شهر یزد)

دوره 8، شماره 27، خرداد 1397، صفحه 201-216

رضا گلوردزاده؛ حبیب الله سهامی؛ سید موسی پورموسوی


تبیین الگوی مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز کشور

دوره 6، شماره 20، شهریور 1395، صفحه 209-226

زهرا اطهری؛ غلامرضا پزشکی راد؛ عنایت عباسی؛ امیرحسین علی بیگی


بررسی عوامل مؤثر بر توسعه ی کارآفرینی در تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان مینودشت

دوره 5، شماره 15، خرداد 1394، صفحه 211-225

علیرضا جمشیدی؛ داود جمینی؛ یوسف قنبری؛ رمضان طوسی؛ موسی پسرکلو


سنجش شاخصهای توسعه در مناطق شهری با تأکید بر کیفیت زندگی. مطالعۀ موردی: شهر کاشان

دوره 5، شماره 16، شهریور 1394، صفحه 211-224

علی اکبر نجفی کانی؛ علیرضا خواجه شاهکوهی؛ شهرام مهدوی


سطح بندی سکونتگاه های شهری استان گلستان از لحاظ شاخص های شهرسالم

دوره 8، شماره 30، اسفند 1397، صفحه 213-228

10.30488/gps.2019.85992

حسین نظم فر؛ سعیده علوی؛ علی عشقی چهاربرج


تحلیل زمانی – مکانی توفان‌های تندری در ایران

دوره 9، شماره 32، شهریور 1398، صفحه 213-232

10.30488/gps.2019.91873

فیروز مجرد؛ جعفر معصوم پور؛ سمیرا کوشکی؛ مرتضی میری


بررسی خشکسالی هیدرولوژیکی حوضه آبخیز سد زاینده رود

دوره 7، شماره 25، آذر 1396، صفحه 221-233

داریوش رحیمی؛ زهرا محمدی


مدلسازی توسعه ی شهری بجنورد با استفاده از رگرسیون لجستیک

دوره 8، شماره 28، شهریور 1397، صفحه 223-236

محمد اجزا شکوهی؛ لیا شاددل