بررسی ویژگی‌های خشکسالی حوضه آبخیز هندیجان- جراحی با استفاده از زمین‌آمار

دوره 10، شماره 37، آذر 1399، صفحه 14-28

10.30488/gps.2021.142367.2848

فاطمه درگاهیان؛ سکینه لطفی نسب اصل؛ محمد خسروشاهی


تاریخچه نوسانات سطح آب دریاچه ارومیه در پلیوستوسن پایانی

دوره 10، شماره 38، اسفند 1399، صفحه 23-38

10.30488/gps.2021.120857.2738

علیرضا صالحی پور میلانی؛ راضیه لک؛ مجتبی یمانی


تحلیل تحولات فضایی بخش مرکزی شهر تهران بر اساس نظریه پیچیدگی

دوره 11، شماره 41، آذر 1400، صفحه 23-42

10.30488/gps.2021.206086.3123

حسین حاتمی نژاد؛ احمد پوراحمد؛ کرامت الله زیاری؛ حسین بهبودی مقدم


سنجش و زون‌بندی کیفی محیط سکونت شهریبا تأکید بر تصویر ذهنی شهروندان. مطالعۀ موردی: شهر گرگان

دوره 10، شماره 37، آذر 1399، صفحه 29-42

10.30488/gps.2020.153102.2912

فاطمه حاجی زاده؛ سید حامد میرکریمی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ مرجان محمدزاده


شناسایی الگوهای حرکتی طوفان‌های حاره‌ای با استفاده از داده‌کاوی مکانی

دوره 12، شماره 3، آبان 1401، صفحه 39-55

10.30488/gps.2021.263881.3359

صفیه فیروزی مهر؛ حسین آقامحمدی؛ مجید فیروزی‌مهر؛ سعید بهزادی


تحلیل فضایی تداوم بارش‌های جوی دورۀ سرد سال در ایران در بازۀ آماری (1987-2016)

دوره 11، شماره 40، شهریور 1400، صفحه 41-54

10.30488/gps.2020.178604.3027

مریم ثقفی؛ بهلول علیجانی؛ محمد مرادی؛ غلامرضا براتی


ارزیابی بوم‌شناختی جهت برنامه‌ریزی استفادۀ بهینه از سرزمین مطالعۀ موردی:حوضۀ آبخیز طالقان

دوره 11، شماره 42، بهمن 1400، صفحه 41-56

10.30488/gps.2021.245005.3291

فاطمه محبی؛ فرهاد حسینعلی؛ علی اصغر آل شیخ؛ امیرحسین کاظم


تحلیلی بر تعاملات فضایی مقصدهای گردشگری. مورد مطالعه: شهرستان علی آبادکتول، ناحیه محمدآباد- زرین گل

دوره 11، شماره 39، خرداد 1400، صفحه 45-68

10.30488/gps.2019.150667.2892

هاجر مزیدی؛ رحمت اله منشی زاده؛ فرهاد عزیزپور؛ بیژن رحمانی


شناسایی و تحلیل فضایی پهنه‌های فقر شهری. مطالعۀ موردی: شهر زاهدان

دوره 11، شماره 40، شهریور 1400، صفحه 55-70

10.30488/gps.2020.182972.3035

زهرا سرگزی؛ علیرضا محمدی؛ غلامعلی خمر؛ بهرام ایمانی


بررسی میزان مخاطره چاک جریان در قاعده دلتای سفیدرود

دوره 10، شماره 38، اسفند 1399، صفحه 59-70

10.30488/gps.2020.147221.2884

قاسم لرستانی؛ رضا اسماعیلی


نقش مؤلفه‌های تاب‌آوری شهری در کاهش خسارات ناشی از سیلاب. مطالعۀ موردی: شهر گرگان

دوره 10، شماره 38، اسفند 1399، صفحه 71-88

10.30488/gps.2021.148137.2888

شمس سادات میراسداللهی؛ صدرالدین متولی؛ غلامرضا جانبازقبادی