شناخت و ارزیابی تأثیر مؤلفه‌های حکمروایی شهری از منظر رویکرد مدیریت دانش مطالعه‌ای در کلان‌شهر تبریز

دوره 10، شماره 37، آذر 1399، صفحه 73-90

10.30488/gps.2020.124936

محمدعلی فیروزی؛ شهریور روستایی؛ محمدجواد کاملی فر؛ سعید ملکی


ارزیابی وضعیت کالبد شهر در راستای بهینه‌سازی مصرف انرژی مطالعه موردی: محله رشدیه تبریز

دوره 12، شماره 3، آبان 1401، صفحه 89-104

10.30488/gps.2022.351226.3561

آرزو مومنیان؛ مرتضی میرغلامی؛ آزیتا بلالی اسکویی؛ آیدا ملکی


ابعاد پایه موثر بر آمایش دفاعی کشورهای خاورمیانه

دوره 13، شماره 3، آبان 1402، صفحه 89-103

10.30488/gps.2023.363705.3585

محمد زنگوئی دوم؛ محسن جان پرور؛ اکبر حیدری؛ علی محمدپور


تحلیل فضایی ژئومورفوکلیماتیک حوضۀ آبی قزل‌اوزن

دوره 10، شماره 37، آذر 1399، صفحه 91-106

10.30488/gps.2021.111053.2678

غلام حسن جعفری؛ هژیر محمدی


تحلیلی بر نقش قنات سرچشمه در تحولات ساختار فضایی شهر زنجان در عصر قاجار

دوره 11، شماره 40، شهریور 1400، صفحه 103-118

10.30488/gps.2020.209263.3138

احد نژاد ابراهیمی؛ محمّدعلی کی نژاد؛ محمدجواد حیدری


پیش‌نگری تغییرات بارش در سواحل جنوبی دریای خزر تا پایان قرن 21 با استفاده از سناریوهای مختلف واداشت تابشی

دوره 11، شماره 40، شهریور 1400، صفحه 103-118

10.30488/gps.2020.226852.3226

مریم کثیری؛ مسعود گودرزی؛ غلامرضا جانبازقبادی؛ صدرالدین متولی


ارزیابی نقش مؤلفه های شهرسازانه در تعیین الگوی مصرف آب در مقیاس محله (نمونة موردی: محلة الغدیر کرمان)

دوره 12، شماره 3، آبان 1401، صفحه 105-121

10.30488/gps.2021.280543.3385

ناهید خلیفه؛ مریم فدایی قطبی؛ محمد صادق غضنفری مقدم؛ حسین غضنفرپور


بررسی تغییرات زمانی-مکانی نمایه حدی امواج گرمایشی و سرمایشی در ایران

دوره 13، شماره 3، آبان 1402، صفحه 105-121

10.30488/gps.2023.395521.3640

آذر بیرانوند؛ مهدی دوستکامیان؛ سوسن حیدری؛ مسعود گودرزی


بررسی چالش‌های آتی توسعه‌پایدار محیط‌زیستی‌ در کلان‌شهرهای ایران

دوره 10، شماره 37، آذر 1399، صفحه 107-122

10.30488/gps.2021.138451.2828

محمداجزا شکوهی؛ امیرحسین خادمی؛ مسعود زمانی‌پور


تحلیل شاخص‌های عدالت فضایی در ساختمان‌های بلندمرتبه گرگان

دوره 11، شماره 40، شهریور 1400، صفحه 119-132

10.30488/gps.2021.256295.3326

سیدکامبیز لطیف عقیلی؛ جعفر میرکتولی؛ غلامرضا جانباز قبادی