بررسی عوامل اثرگذار در ایجاد شهر شاد. نمونۀ موردی: شهر همدان

دوره 11، شماره 39، خرداد 1400، صفحه 167-182

10.30488/gps.2020.208509.3135

منصور رضاعلی؛ ولی اله نظری؛ محمد غلامی؛ مریم صمدیان


بررسی و تحلیل عدالت در سلامت شهری محدودۀ. مورد مطالعه: شهر بجنورد

دوره 10، شماره 38، اسفند 1399، صفحه 173-196

10.30488/gps.2021.182562.3037

محمد احمدی؛ حسین حاتمی‌نژاد؛ احمد پوراحمد؛ کرامت اله زیاری؛ سعید زنگنه شهرکی؛ حسن پارسی‌پور


عوامل تشویقی و دلسردی بر استفاده از دوچرخه به‌عنوان وسیله حمل‌ونقل مطالعه موردی: شهر گنبد

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 173-190

10.30488/gps.2023.332255.3516

سید رسول داودی؛ نورالدین دبیری؛ مهناز استادی؛ علی غلامی


ارزیابی شدت تخریب اراضی غرب و شمال غرب خوزستان با استفاده از روش مدالوس

دوره 10، شماره 37، آذر 1399، صفحه 175-194

10.30488/gps.2019.172178.2999

صدیقه میمندی پاریزی؛ محمد طالعی؛ عبدالرضا کاظمی نیا


بررسی سیستم تأسیسات آب شرب از دیدگاه پدافند غیرعامل در شهر یاسوج

دوره 11، شماره 39، خرداد 1400، صفحه 183-198

10.30488/gps.2020.209510.3139

مجید ریاحی پور؛ محسن کلانتری؛ سیده پریا پرهیز


تغییرات مکانی سنجه‌های سیمای سرزمین در پوشش گیاهی جوامع حاشیه متأثر از نوع کاربری اراضی در رودخانه قره‌سو استان اردبیل

دوره 10، شماره 38، اسفند 1399، صفحه 219-234

10.30488/gps.2020.197834.3091

فریبا اسفندیاری درآباد؛ مهناز حمزه‌ای؛ نازیلا علائی؛ رئوف مصطفی‌زاده