تحلیل فضایی اثرات ماسه های روان در روستاهای شهرستان هیرمند

دوره 5، شماره 18، اسفند 1394، صفحه 17-30

صادق اصغری لفمجانی؛ مهدی نادریان فر


تحلیل عوامل محرک انسانی اثرگذار بر تغییرات کاربری زمین در شهرستان چالوس

دوره 6، شماره 20، شهریور 1395، صفحه 17-34

هاشم داداش پور؛ عبدالله زارعی


بررسی تغییرات مورفومتری رودخانه با تاکید بر پیچان‌رودها (مطالعه موردی: رودخانه چهل‌چای - نرماب)

دوره 7، شماره 26، اسفند 1396، صفحه 17-30

عیسی جوکار سرهنگی؛ ابراهیم تلنک؛ قاسم لرستانی


بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با پایداری مسکن مطالعه موردی: مجتمع‌های مسکونی شهر گرگان

دوره 13، شماره 3، آبان 1402، صفحه 17-29

10.30488/gps.2023.333740.3518

غلامرضا خوش فر؛ رضا معقولی؛ ساناز خوش فر؛ شهربانو میرزاخانی


سنجش میزان رضایت از کیفیت زندگی در شهرهای جدید (نمونه موردی: شهر جدید بینالود)

دوره 5، شماره 16، شهریور 1394، صفحه 18-36

کرامت الله زیاری؛ علی اصغر پیله ور؛ محمد احمدی


بررسی اثرات گردشگری بر توسعه‌ روستایی از دیدگاه جامعه‌ میزبان

دوره 3، شماره 9، آذر 1392، صفحه 19-46

سیروس قنبری؛ مریم قاسمی؛ مرضیه پورجوپاری


ارزیابی عملکرد سیستم اتوبوس تندرو (BRT) در کلان‌شهر اصفهان از دیدگاه شهروندان

دوره 4، شماره 11، خرداد 1393، صفحه 19-40

محسن سقایی؛ زهره صادقی؛ نسترن عقیلی


مکان‌یابی پهنه‌های مناسب اکوتوریسم. مطالعه موردی: منطقه اورامانات

دوره 4، شماره 13، آبان 1393، صفحه 19-41

تقی طاوسی؛ محمود خسروی؛ دانا رحیمی


مطالعه پتانسیل اراضی کشت گندم دیم در استان گلستان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دوره 2، شماره 4، تیر 1391، صفحه 19-42

ناصر بای؛ مجید منتظری؛ امیر گندمکار؛ هوشمند عطایی


مطالعه و شناسایی الگوهای دینامیکی همدیدی موثر بر رخداد خشکسالی های استان سمنان

دوره 8، شماره 28، شهریور 1397، صفحه 19-32

محمدکیا کیانیان؛ حسن حاجی محمدی؛ سیدحسن کابلی؛ علیرضا مشکی؛ حمیدرضا عسگری


تحلیل توزیع فضایی میراث فرهنگی ناملموس در راستای حفاظت و توسعه میراث در ایران

دوره 12، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 19-37

10.30488/gps.2022.283576.3397

سیّد محمّد میرتقیان رودسری؛ محمدامین خراسانی؛ بهاره خلج


ارزیابی کالبدی محله های نوبنیاد شهری با استفاده از اصول شهرسازی نو (مورد: محله یاغچیان تبریز)

دوره 7، شماره 25، آذر 1396، صفحه 21-36

یوسف بهرامی؛ نادر بحری انگورد؛ ایرج قادری مطلق؛ سید علی حسینی


بررسی سیر تحولات نخست شهری و نظام شهری منطقه زاگرس(1385-1355)

دوره 3، شماره 8، تیر 1392، صفحه 23-45

صدیقه لطفی؛ کیومرث ایراندوست؛ ادریس باباخانزاده