بررسی اثر سیاست‌های حمایتی دولت در مدیریت توسعه بافت‌های قدیمی و فرسوده شهری

دوره 2، شماره 5، مهر 1391، صفحه 37-56

جعفر میرکتولی؛ عباس علیپور؛ عباسعلی حسنی


سنجش و مقایسه کیفیت پیاده راه در محله های هفت حوض و مقدم شهر تهران

دوره 2، شماره 6، دی 1391، صفحه 37-56

احمد پوراحمد؛ آرزو حاجی شریفی؛ مهدی رمضان‌زاده لسبویی


مدل سازی گسترش آتش سوزی جنگل با استفاده از اتوماسیون سلولی

دوره 7، شماره 25، آذر 1396، صفحه 38-54

سعیده اسکندری؛ جعفر اولادی قادیکلائی


ارزیابی شاخص‌های شهر دوستدار سالمند مطالعه موردی: مناطق شهر بابل

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 39-56

10.30488/gps.2022.340310.3533

حسین نظم فر؛ امین شیرنیا پاریجانی؛ پری شکری فیروزجاه؛ توحید حاتمی خانقاهی


بررسی رابطه اعتماد اجتماعی و مشارکت ورزشی زنان در جامعه شهری ایران.مطالعه موردی شهر گرگان

دوره 4، شماره 11، خرداد 1393، صفحه 41-62

سیدجعفر موسوی؛ محمد مهدی اسلامی مرزنکلاته؛ غلامرضا خوش فر


سنجش توان اکولوژیک جهت رشد و توسعه‌ی کالبدی و محدوده پیرامونی شهر سبزوار با استفاده از منطق IHWP

دوره 6، شماره 22، اسفند 1395، صفحه 43-58

هاشم داداش پور؛ هادی رضایی راد؛ زینب السادات مطهری


مکان یابی ساختمان‌های بلندمرتبه با تاکید بر نظریه رشد هوشمند شهری

دوره 3، شماره 9، آذر 1392، صفحه 45-64

محمدرحیم رهنما؛ فرزانه رزاقیان


تحلیل عملکرد فضایی مراکز آموزش عالی در توسعه پایدار فرهنگ شهری کلان شهر تهران

دوره 3، شماره 8، تیر 1392، صفحه 47-67

سیدمهدی موسی کاظمی؛ محمدتقی رهنمایی؛ قدیر فیروزنیا؛ محسن گلپایگانی گلپایگانی


تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکو توریسم مورد مطالعه :دانش آموزان مقطع متوسطه ی شهرستان میاندورود

دوره 6، شماره 19، خرداد 1395، صفحه 45-58

سیدحسین حسینی؛ فرامرز بریمانی؛ مهدی رمضانزاده


واکاوی آسیب های اجتماعی در محلات فرسوده شهری (نمونه موردی: منطقه سه شهر ساری)

دوره 7، شماره 24، شهریور 1396، صفحه 47-60

محمدعلی فیروزی؛ مسعود مدانلو جویباری


مقایسه و اعتبار‌سنجی دو رویکرد بهینه‌سازی کاربری‌ها در آمایش سرزمین شهرستان گرگان

دوره 8، شماره 29، آذر 1397، صفحه 47-60

فاطمه جهانی شکیب؛ طاهره اردکانی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی