تحلیلی بر نابرابریهای توسعه بهداشتی و سلامت در منطقه البرز جنوبی

دوره 7، شماره 26، اسفند 1396، صفحه 49-68

محمد میره ای؛ هادی علیوردیلو؛ سهراب امیریان؛ محمود علیوردیلو


تحلیل اثرات کشت زعفران بر حس تعلق به مکان در بین خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: دهستان رشتخوار)

دوره 8، شماره 28، شهریور 1397، صفحه 51-66

خدیجه صادقی؛ مهرشاد طولابی نژاد؛ سیروس قنبری


تحلیل فضایی شاخص‌های توسعه اقتصاد منطقه‌ای در استان آذربایجان شرقی

دوره 8، شماره 27، خرداد 1397، صفحه 53-64

سعید ملکی؛ محمدجواد کاملی فر؛ زهرا کاملی فر


پیش‌بینی تغییرات هندسی پیچان‌رودهای رودخانه زهره

دوره 10، شماره 36، شهریور 1399، صفحه 53-62

10.30488/gps.2020.91911

مریم احمدزاده؛ هیوا علمی زاده؛ علی دادالهی سهراب


تبیین ابعاد استفاده از هندسه فرکتال در تحلیل های جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

دوره 4، شماره 14، اسفند 1393، صفحه 55-82

جعفر میرکتولی؛ رضا بارگاهی؛ سیده زهرا عقیلی


تحلیلی بر سطح توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان کردستان با استفاده تطبیقی از تکنیک‏های PROMETHEE و SAW

دوره 2، شماره 4، تیر 1391، صفحه 57-74

محسن احدنژاد روشتی؛ محمدجواد نوروزی؛ ایوب قادری؛ مهدی چراغی


ارایۀ مدل مدیریت شهری اجتماع‌محور در شهر اهواز

دوره 12، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 59-74

10.30488/gps.2022.349936.3559

یاسین کاوه پور؛ ناصر اقبالی؛ فرهاد حمزه


بررسی تأثیرات تکتونیکی گسل کمایستان بر شبکه زهکشی و مخروط افکنه ها با استفاده از شاخص های ژئومورفیک در دامنه های شمالی ارتفاعات جغتای

دوره 4، شماره 11، خرداد 1393، صفحه 63-84

جواد جمال‌آبادی؛ ابوالقاسم امیراحمدی؛ قاسم مونسیان؛ علی‌اکبر شایان یگانه