کاربرد تجزیه مؤلفه‌های اصلی در تعیین عوامل مؤثر بر تولید رواناب

دوره 7، شماره 24، شهریور 1396، صفحه 61-71

کاظم نصرتی؛ محمد مهدی حسین زاده؛ سپیده ایمنی


نقش رویکرد مدیریت سیلاب بر تاب‌آوری جوامع محلی. مطالعۀ موردی: روستاهای سیل‌زدۀ حوضۀآبخیز گرگانرود

دوره 10، شماره 36، شهریور 1399، صفحه 63-76

10.30488/gps.2020.91920

بتول بابایی؛ امین محمدی استادکلایه؛ سید مرتضی سیدیان؛ عبدالسعید توماج


موانع و محدودیت‌های توسعه پایدار گردشگری در شهر ساحلی تنکابن

دوره 8، شماره 27، خرداد 1397، صفحه 65-76

علیرضا خواجه شاهکوهی؛ مهسا سیدی


آینده پژوهی توسعه برندینگ شهری در کلانشهر قم

دوره 12، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 65-82

10.30488/gps.2022.326356.3507

زینب محبی؛ فرزانه ساسان پور؛ علی شماعی؛ حبیب ا... فصیحی


عوامل مؤثر بر پراکنده رویی شهری در شهرهای ایران(نمونه موردی شهر رشت)

دوره 8، شماره 28، شهریور 1397، صفحه 67-82

کیومرث ایراندوست؛ کیومرث حبیبی؛ محمد خندان


بررسی عوامل موثر بر تحولات کشت استراتژیک در شهرستان گرگان

دوره 7، شماره 26، اسفند 1396، صفحه 69-82

راضیه مصدق؛ محمدعلی احمدیان؛ حمید جعفری؛ مهدی جهانی


تحلیل و برآورد آسیب‌پذیری مساکن شهری در برابر زلزله (مطالعه موردی: شهر گرگان)

دوره 7، شماره 25، آذر 1396، صفحه 73-88

خدارحم بزی؛ نوشین صادقی؛ علیرضا خواجه شاهکویی؛ حامد رضایی


تحلیل و رتبه‌بندی عوامل موثر بر تمرکز و جدایی گزینی اقتصادی در شهر اردبیل

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 73-94

10.30488/gps.2022.312714.3469

مریم جامی اودولو؛ محمدحسن یزدانی؛ سمانه جلیلی صدرآباد


آسیب پذیری عناصر کالبدی سکونتگاه های روستایی در مناطق زلزله خیز

دوره 2، شماره 6، دی 1391، صفحه 75-99

محمود فال‌سلیمان؛ محمد حجی پور؛ کمال جمشیدی


ارزیابی سنجه‌های پایداری در شهرهای کوچک. مطالعه‌ی موردی: شهرهای کوچک استان مازندران

دوره 4، شماره 12، شهریور 1393، صفحه 79-100

اسداله دیوسالار؛ زهره فنی؛ رحمت‌اله فرهودی؛ صادق برزگر