بررسی و تحلیل عدالت در سلامت شهری محدودۀ. مورد مطالعه: شهر بجنورد

دوره 10، شماره 38، اسفند 1399، صفحه 173-196

10.30488/gps.2021.182562.3037

محمد احمدی؛ حسین حاتمی‌نژاد؛ احمد پوراحمد؛ کرامت اله زیاری؛ سعید زنگنه شهرکی؛ حسن پارسی‌پور


ارزیابی شدت تخریب اراضی غرب و شمال غرب خوزستان با استفاده از روش مدالوس

دوره 10، شماره 37، آذر 1399، صفحه 175-194

10.30488/gps.2019.172178.2999

صدیقه میمندی پاریزی؛ محمد طالعی؛ عبدالرضا کاظمی نیا


بررسی سیستم تأسیسات آب شرب از دیدگاه پدافند غیرعامل در شهر یاسوج

دوره 11، شماره 39، خرداد 1400، صفحه 183-198

10.30488/gps.2020.209510.3139

مجید ریاحی پور؛ محسن کلانتری؛ سیده پریا پرهیز


تغییرات مکانی سنجه‌های سیمای سرزمین در پوشش گیاهی جوامع حاشیه متأثر از نوع کاربری اراضی در رودخانه قره‌سو استان اردبیل

دوره 10، شماره 38، اسفند 1399، صفحه 219-234

10.30488/gps.2020.197834.3091

فریبا اسفندیاری درآباد؛ مهناز حمزه‌ای؛ نازیلا علائی؛ رئوف مصطفی‌زاده


ارزیابی شاخص‌های توسعه پایدار شهری و بررسی میزان اثرگذاری آنها در دستیابی به اهداف بازآفرینی در کلانشهرها، مطالعه موردی: شهر همدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1402

10.30488/gps.2023.379759.3609

احمد محمدی راستی؛ علی آذر؛ کریم حسین زاده دلیر


ارزیابی بازآفرینی بخش مرکزی شهر تبریز با رویکرد رشد هوشمند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1402

10.30488/gps.2023.375357.3603

علی امین هیهاتی آذر؛ بختیار عزت پناه؛ کریم حسین زاده دلیر