نمایه نویسندگان

آ

 • آروین اسپنانی، عباسعلی بررسی جزیره حرارتی شهر مبتنی بر اطلاعات ایستگاه‌های هواشناسی شهری [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 81-94]
 • آل شیخ، علی اصغر ارزیابی بوم‌شناختی جهت برنامه‌ریزی استفادۀ بهینه از سرزمین مطالعۀ موردی:حوضۀ آبخیز طالقان [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 41-56]

ا

 • ابراهیم زاده، عیسی ارزیابی توان اکولوژیکی کشاورزی با رویکرد آمایشی و توسعۀ منطقه‌ای مطالعۀ موردی: استان آذربایجان غربی [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 75-89]
 • ابراهیمی پور، مرضیه تبیین الگوی سنجش تاب‌آوری کالبدی شهرهای رودخانه محور در برابر اثرات سیل نمونۀ. مورد مطالعه: شهر تنکابن [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 43-68]
 • احمدی، سیدعباس تبیین توسعۀ منطقه‌ای با تأکید بر اشتغال در حوزۀ اقتصاد دریا. مورد مطالعه: استان بوشهر [دوره 11، شماره 39، 1400، صفحه 129-152]
 • اردلان، داریوش تبیین الگوی سنجش تاب‌آوری کالبدی شهرهای رودخانه محور در برابر اثرات سیل نمونۀ. مورد مطالعه: شهر تنکابن [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 43-68]
 • اسدی، احمد تدوین الگوی توسعۀ گردشگری سلامت با رویکرد آینده‌پژوهی در کلانشهر تبریز [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 111-126]
 • اشتری، نفیسه تاثیر توان تفکیک DEM و ضریب زبری مانینگ بر کارآیی مدلHEC-RAS-WMS در تعیین پهنه‌های مخاطره سیلاب مطالعه موردی رودخانه کشکان، استان لرستان، ایران [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 95-110]
 • امامی، سیده فاطمه ارزیابی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و تعلق مکانی با رویکرد فضایی مطالعه موردی: مناطق روستایی شهرستان رودبار [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 1-21]
 • امیرفخریان، مصطفی بررسی و تحلیل توزیع فضایی عرصه‏های طب سنتی و عطاری‌های گیاهی در شهر مشهد با استفاده از الگوی مکعب زمانی-فضایی [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 145-162]
 • اوصانلو، علی تبیین فرایند پایش توازن اقتصادی در مدل نوسازی متوازن بافت‌های فرسوده ی شهری با استفاده از روش سیستم داینامیک. نمونه موردی: بافت فرسوده مرکزی شهر زنجان [دوره 11، شماره 39، 1400، صفحه 199-216]
 • ایران منش، فاضل نقش انسان بر مورفولوژی رودخانه‌ای هولوسن بالایی و شکل‌گیری کانون‌های گرد و غبار در جنوب‌غرب استان خوزستان [دوره 11، شماره 40، 1400، صفحه 71-82]
 • ایمانی، بهرام شناسایی و تحلیل فضایی پهنه‌های فقر شهری. مطالعۀ موردی: شهر زاهدان [دوره 11، شماره 40، 1400، صفحه 55-70]

ب

 • بابایی، پریسا ارزیابی تغییرات دمایی کاربری اراضی شهر زنجان در بازه زمانی 2013 تا 2019 با استفاده از مقایسه الگوریتم‌های برآورد دمای سطح زمین [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 127-144]
 • براتی، غلامرضا تحلیل فضایی تداوم بارش‌های جوی دورۀ سرد سال در ایران در بازۀ آماری (1987-2016) [دوره 11، شماره 40، 1400، صفحه 41-54]
 • برزگر، صادق ارائه الگوی بازآفرینی بافت تاریخی شهر گرگان با رویکرد توسعۀ گردشگری [دوره 11، شماره 40، 1400، صفحه 1-18]
 • بهبودی مقدم، حسین تحلیل تحولات فضایی بخش مرکزی شهر تهران بر اساس نظریه پیچیدگی [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 23-42]

پ

 • پرهیز، سیده پریا بررسی سیستم تأسیسات آب شرب از دیدگاه پدافند غیرعامل در شهر یاسوج [دوره 11، شماره 39، 1400، صفحه 183-198]
 • پوراحمد، احمد ارزیابی وفاداری گردشگران میراث فرهنگی در مقصد رامسر [دوره 11، شماره 39، 1400، صفحه 153-166]
 • پوراحمد، احمد تحلیل تحولات فضایی بخش مرکزی شهر تهران بر اساس نظریه پیچیدگی [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 23-42]

ت

 • تقوایی، مسعود نقش مورفولوژی و آمایش شهری در ارتقاء تاب‌آوری کالبدی- فضایی مطالعه موردی: کلانشهر اصفهان [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 163-183]

ث

 • ثقفی، مریم تحلیل فضایی تداوم بارش‌های جوی دورۀ سرد سال در ایران در بازۀ آماری (1987-2016) [دوره 11، شماره 40، 1400، صفحه 41-54]

ج

 • جانباز قبادی، غلامرضا تحلیل شاخص‌های عدالت فضایی در ساختمان‌های بلندمرتبه گرگان [دوره 11، شماره 40، 1400، صفحه 119-132]
 • جانبازقبادی، غلامرضا پیش‌نگری تغییرات بارش در سواحل جنوبی دریای خزر تا پایان قرن 21 با استفاده از سناریوهای مختلف واداشت تابشی [دوره 11، شماره 40، 1400، صفحه 103-118]
 • جلالیان، سید اسحاق ارزیابی و پهنه بندی سیل خیزی در مقیاس زمانی و مکانی مطالعه موردی: حوضۀ آبخیز گرگان رود استان گلستان [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 143-162]
 • جهانگیری، صفورا بررسی علیت متقابل تغییر اقلیم و مصرف انرژی در بخش‌های اصلی اقتصاد ایران با روش تودا- یاماماتو [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 91-105]

ح

 • حاتمی، علی ارائه الگوی بازآفرینی بافت تاریخی شهر گرگان با رویکرد توسعۀ گردشگری [دوره 11، شماره 40، 1400، صفحه 1-18]
 • حاتمی نژاد، حسین تحلیل تحولات فضایی بخش مرکزی شهر تهران بر اساس نظریه پیچیدگی [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 23-42]
 • حاجی بابایی، سعید تحلیل کالبدی- فضایی مناطق شهری همدان بر اساس تلفیق شاخص های رشد هوشمند [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 127-142]
 • حبیبی کوشکوهی، حسن بررسی وضعیت گردشگری روستایی و نقش آن در توسعۀ روستایی. مطالعۀ موردی: روستاهای شهرستان‌های املش و رودسر [دوره 11، شماره 39، 1400، صفحه 239-260]
 • حسینعلی، فرهاد ارزیابی بوم‌شناختی جهت برنامه‌ریزی استفادۀ بهینه از سرزمین مطالعۀ موردی:حوضۀ آبخیز طالقان [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 41-56]
 • حسینی، سید موسی تاثیر توان تفکیک DEM و ضریب زبری مانینگ بر کارآیی مدلHEC-RAS-WMS در تعیین پهنه‌های مخاطره سیلاب مطالعه موردی رودخانه کشکان، استان لرستان، ایران [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 95-110]
 • حسینی، علی تبیین توسعۀ منطقه‌ای با تأکید بر اشتغال در حوزۀ اقتصاد دریا. مورد مطالعه: استان بوشهر [دوره 11، شماره 39، 1400، صفحه 129-152]
 • حمیدی، خدیجه تحلیلی بر تنگناها و راهبردهای توسعۀ کالبدی و فیزیکی سکونتگاههای غیررسمی. نمونۀ موردی: محله‌های حاشیه‌ای و پیرامونی‌ بابل [دوره 11، شماره 39، 1400، صفحه 217-238]
 • حیدری، محمدجواد تحلیلی بر نقش قنات سرچشمه در تحولات ساختار فضایی شهر زنجان در عصر قاجار [دوره 11، شماره 40، 1400، صفحه 103-118]

خ

 • خاتمی، سید یحیی ارزیابی معیارهای مؤثر بر گونه‌بندی معابر در فرآیند طراحی شهری با تأکید بر اقتصاد حرکت. مطالعه موردی: محله فرحزاد، تهران [دوره 11، شماره 39، 1400، صفحه 277-294]
 • خاکپور، براتعلی برنامه‌ریزی و آمایش راهبردهای تحقق شهر شبانه در کلان‌شهر مشهد با تأکید بر شاخص‌های سرزندگی شهری [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 1-22]
 • خدابنده لو، بهروز ارزیابی تغییرات دمایی کاربری اراضی شهر زنجان در بازه زمانی 2013 تا 2019 با استفاده از مقایسه الگوریتم‌های برآورد دمای سطح زمین [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 127-144]
 • خدادادی، علی بررسی اثرات گردشگری بر توسعۀ سکونتگاه‌های روستایی مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری استان خراسان شمالی [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 57-73]
 • خمر، غلامعلی شناسایی و تحلیل فضایی پهنه‌های فقر شهری. مطالعۀ موردی: شهر زاهدان [دوره 11، شماره 40، 1400، صفحه 55-70]
 • خوارزمی، امیدعلی برنامه‌ریزی و آمایش راهبردهای تحقق شهر شبانه در کلان‌شهر مشهد با تأکید بر شاخص‌های سرزندگی شهری [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 1-22]
 • خیام باشی، احسان نقش مورفولوژی و آمایش شهری در ارتقاء تاب‌آوری کالبدی- فضایی مطالعه موردی: کلانشهر اصفهان [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 163-183]

د

 • دربان آستانه، علیرضا ارزیابی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و تعلق مکانی با رویکرد فضایی مطالعه موردی: مناطق روستایی شهرستان رودبار [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 1-21]

ذ

 • ذاکر حقیقی، کیانوش تحلیل کالبدی- فضایی مناطق شهری همدان بر اساس تلفیق شاخص های رشد هوشمند [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 127-142]

ر

 • رحمانی، بیژن تحلیلی بر تعاملات فضایی مقصدهای گردشگری. مورد مطالعه: شهرستان علی آبادکتول، ناحیه محمدآباد- زرین گل [دوره 11، شماره 39، 1400، صفحه 45-68]
 • رستمی، رسول تبیین توسعۀ منطقه‌ای با تأکید بر اشتغال در حوزۀ اقتصاد دریا. مورد مطالعه: استان بوشهر [دوره 11، شماره 39، 1400، صفحه 129-152]
 • رضاعلی، منصور بررسی عوامل اثرگذار در ایجاد شهر شاد. نمونۀ موردی: شهر همدان [دوره 11، شماره 39، 1400، صفحه 167-182]
 • رضویان، محمدتقی بررسی وضعیت گردشگری روستایی و نقش آن در توسعۀ روستایی. مطالعۀ موردی: روستاهای شهرستان‌های املش و رودسر [دوره 11، شماره 39، 1400، صفحه 239-260]
 • رهنما، محمدرحیم برنامه‌ریزی و آمایش راهبردهای تحقق شهر شبانه در کلان‌شهر مشهد با تأکید بر شاخص‌های سرزندگی شهری [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 1-22]
 • ریاحی پور، مجید بررسی سیستم تأسیسات آب شرب از دیدگاه پدافند غیرعامل در شهر یاسوج [دوره 11، شماره 39، 1400، صفحه 183-198]

ز

 • زادولی خواجه، شاهرخ تدوین الگوی توسعۀ گردشگری سلامت با رویکرد آینده‌پژوهی در کلانشهر تبریز [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 111-126]
 • زارعی، بهادر تبیین توسعۀ منطقه‌ای با تأکید بر اشتغال در حوزۀ اقتصاد دریا. مورد مطالعه: استان بوشهر [دوره 11، شماره 39، 1400، صفحه 129-152]
 • زیاری، کرامت الله تحلیل تحولات فضایی بخش مرکزی شهر تهران بر اساس نظریه پیچیدگی [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 23-42]
 • زیاری، کرامت الله تبیین الگوی سنجش تاب‌آوری کالبدی شهرهای رودخانه محور در برابر اثرات سیل نمونۀ. مورد مطالعه: شهر تنکابن [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 43-68]
 • زیاری، کرامت الله تحلیل کالبدی- فضایی مناطق شهری همدان بر اساس تلفیق شاخص های رشد هوشمند [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 127-142]

س

 • سرائی، محمد حسین پهنه‌بندی مناطق شهری جهت توسعۀ آتی با استفاده از تکنیک چیدمان فضا. مورد پژوهش: شهر یزد [دوره 11، شماره 39، 1400، صفحه 111-128]
 • سرگزی، زهرا شناسایی و تحلیل فضایی پهنه‌های فقر شهری. مطالعۀ موردی: شهر زاهدان [دوره 11، شماره 40، 1400، صفحه 55-70]
 • سمیعی، روح الله ارائه الگوی گردشگری کشاورزی با رویکرد داده بنیاد [دوره 11، شماره 40، 1400، صفحه 133-146]

ش

 • شعبانی عراقی، عارفه تاثیر توان تفکیک DEM و ضریب زبری مانینگ بر کارآیی مدلHEC-RAS-WMS در تعیین پهنه‌های مخاطره سیلاب مطالعه موردی رودخانه کشکان، استان لرستان، ایران [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 95-110]
 • شکری فیروزجاه، پری ارائه الگوی بازآفرینی بافت تاریخی شهر گرگان با رویکرد توسعۀ گردشگری [دوره 11، شماره 40، 1400، صفحه 1-18]

ص

 • صابری فر، رستم اثر مداخلۀ اجتماعی بر ارتقای محلات حاشیه‌نشین. نمونۀ موردی: محلۀ مهرآباد شهر مشهد [دوره 11، شماره 40، 1400، صفحه 83-102]
 • صحنه، بهمن تحلیلی بر رضایتمندی ساکنان نواحی روستایی شهرستان آق‌قلا از عملکرد دهیاری‌ها [دوره 11، شماره 39، 1400، صفحه 1-22]
 • صحنه، فریبا تحلیل فضایی و پهنه‌بندی تاب‌آوری شهری مطالعه موردی: شهر آق‌قلا [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 107-125]
 • صفایی، محمد جواد بررسی اثرات گردشگری بر توسعۀ سکونتگاه‌های روستایی مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری استان خراسان شمالی [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 57-73]
 • صمدی، رضا برنامه‌ریزی و آمایش راهبردهای تحقق شهر شبانه در کلان‌شهر مشهد با تأکید بر شاخص‌های سرزندگی شهری [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 1-22]
 • صمدیان، مریم بررسی عوامل اثرگذار در ایجاد شهر شاد. نمونۀ موردی: شهر همدان [دوره 11، شماره 39، 1400، صفحه 167-182]

ط

 • طغیانی، شیرین تبیین فرایند پایش توازن اقتصادی در مدل نوسازی متوازن بافت‌های فرسوده ی شهری با استفاده از روش سیستم داینامیک. نمونه موردی: بافت فرسوده مرکزی شهر زنجان [دوره 11، شماره 39، 1400، صفحه 199-216]

ع

 • عباسی، سمیه تحلیل تحقق پذیری شهر خلاق در شهرهای میانی. مورد مطالعه: شهر ساری [دوره 11، شماره 40، 1400، صفحه 19-40]
 • عزیزپور، فرهاد تحلیلی بر تعاملات فضایی مقصدهای گردشگری. مورد مطالعه: شهرستان علی آبادکتول، ناحیه محمدآباد- زرین گل [دوره 11، شماره 39، 1400، صفحه 45-68]
 • عسگری، حشمت الله بررسی علیت متقابل تغییر اقلیم و مصرف انرژی در بخش‌های اصلی اقتصاد ایران با روش تودا- یاماماتو [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 91-105]
 • علیجانی، بهلول تحلیل فضایی تداوم بارش‌های جوی دورۀ سرد سال در ایران در بازۀ آماری (1987-2016) [دوره 11، شماره 40، 1400، صفحه 41-54]
 • عنابستانی، علی اکبر تأثیر هویت مکانی بر زیست‏پذیری سکونت‏گاههای روستایی پیراشهری کلانشهر مشهد [دوره 11، شماره 39، 1400، صفحه 69-90]
 • عندلیب، علیرضا تبیین فرایند پایش توازن اقتصادی در مدل نوسازی متوازن بافت‌های فرسوده ی شهری با استفاده از روش سیستم داینامیک. نمونه موردی: بافت فرسوده مرکزی شهر زنجان [دوره 11، شماره 39، 1400، صفحه 199-216]
 • عیسی زاده، وحید ارزیابی شاخص های طیفی و استخراج عوارض ساخته شده و ساخته نشده شهری و مقایسه آن با دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست ۷ و ۸ مطالعه موردی: شهر تهران [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 23-39]
 • عینی فر، علیرضا بازشناسی مفهوم خوانایی در فرآیند ادراک ساکنان از مجتمع‌های مسکونی. نمونۀ موردی: مجتمع اکباتان تهران [دوره 11، شماره 39، 1400، صفحه 261-276]

غ

 • غلامی، محمد بررسی عوامل اثرگذار در ایجاد شهر شاد. نمونۀ موردی: شهر همدان [دوره 11، شماره 39، 1400، صفحه 167-182]

ف

 • فرجی ملائی، امین تحلیل فضایی و پهنه‌بندی تاب‌آوری شهری مطالعه موردی: شهر آق‌قلا [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 107-125]

ق

 • قنبری، ابوالفضل ارزیابی شاخص های طیفی و استخراج عوارض ساخته شده و ساخته نشده شهری و مقایسه آن با دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست ۷ و ۸ مطالعه موردی: شهر تهران [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 23-39]

ک

 • کاشفی دوست، دیمن ارزیابی توان اکولوژیکی کشاورزی با رویکرد آمایشی و توسعۀ منطقه‌ای مطالعۀ موردی: استان آذربایجان غربی [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 75-89]
 • کاظم، امیرحسین ارزیابی بوم‌شناختی جهت برنامه‌ریزی استفادۀ بهینه از سرزمین مطالعۀ موردی:حوضۀ آبخیز طالقان [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 41-56]
 • کامل فر، مهرنوش بررسی و تحلیل توزیع فضایی عرصه‏های طب سنتی و عطاری‌های گیاهی در شهر مشهد با استفاده از الگوی مکعب زمانی-فضایی [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 145-162]
 • کثیری، مریم پیش‌نگری تغییرات بارش در سواحل جنوبی دریای خزر تا پایان قرن 21 با استفاده از سناریوهای مختلف واداشت تابشی [دوره 11، شماره 40، 1400، صفحه 103-118]
 • کریمخانی، اکرم پهنه‌بندی مناطق شهری جهت توسعۀ آتی با استفاده از تکنیک چیدمان فضا. مورد پژوهش: شهر یزد [دوره 11، شماره 39، 1400، صفحه 111-128]
 • کریمی، ابراهیم ارائه الگوی گردشگری کشاورزی با رویکرد داده بنیاد [دوره 11، شماره 40، 1400، صفحه 133-146]
 • کلانتری، محسن بررسی سیستم تأسیسات آب شرب از دیدگاه پدافند غیرعامل در شهر یاسوج [دوره 11، شماره 39، 1400، صفحه 183-198]
 • کی نژاد، محمّدعلی تحلیلی بر نقش قنات سرچشمه در تحولات ساختار فضایی شهر زنجان در عصر قاجار [دوره 11، شماره 40، 1400، صفحه 103-118]

گ

 • گرجی، محمدباقر ارائه الگوی گردشگری کشاورزی با رویکرد داده بنیاد [دوره 11، شماره 40، 1400، صفحه 133-146]
 • گودرزی، مسعود پیش‌نگری تغییرات بارش در سواحل جنوبی دریای خزر تا پایان قرن 21 با استفاده از سناریوهای مختلف واداشت تابشی [دوره 11، شماره 40، 1400، صفحه 103-118]

ل

 • لطفی، حیدر چالش‌های امنیت ملی در مرزهای ایران و ترکیه. مطالعه موردی: اقتصاد مرزی مرز بازرگان [دوره 11، شماره 39، 1400، صفحه 91-110]
 • لطفی، صدیقه تحلیل تحقق پذیری شهر خلاق در شهرهای میانی. مورد مطالعه: شهر ساری [دوره 11، شماره 40، 1400، صفحه 19-40]
 • لطیف عقیلی، سیدکامبیز تحلیل شاخص‌های عدالت فضایی در ساختمان‌های بلندمرتبه گرگان [دوره 11، شماره 40، 1400، صفحه 119-132]

م

 • متولی، صدرالدین پیش‌نگری تغییرات بارش در سواحل جنوبی دریای خزر تا پایان قرن 21 با استفاده از سناریوهای مختلف واداشت تابشی [دوره 11، شماره 40، 1400، صفحه 103-118]
 • محبی، فاطمه ارزیابی بوم‌شناختی جهت برنامه‌ریزی استفادۀ بهینه از سرزمین مطالعۀ موردی:حوضۀ آبخیز طالقان [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 41-56]
 • محمدنژاد آروق، وحید تهیه نقشه گسترش سیلاب با استفاده از تصاویر راداری سنتینل 1. مطالعه موردی: سیل فروردین 1398، شهرستان پلدختر [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 69-80]
 • محمدی، سعدی تحلیل و سنجش ارتباط تنوع‎ بخشی اقتصادی با تغییرات سطح تاب‎آوری نواحی روستایی. مطالعۀ موردی: شهرستان‌های مریوان و سروآباد استان کردستان [دوره 11، شماره 39، 1400، صفحه 23-44]
 • محمدی، علیرضا شناسایی و تحلیل فضایی پهنه‌های فقر شهری. مطالعۀ موردی: شهر زاهدان [دوره 11، شماره 40، 1400، صفحه 55-70]
 • محمدی، علیرضا ارزیابی تغییرات دمایی کاربری اراضی شهر زنجان در بازه زمانی 2013 تا 2019 با استفاده از مقایسه الگوریتم‌های برآورد دمای سطح زمین [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 127-144]
 • محمدی نیا، نعیمه اثر مداخلۀ اجتماعی بر ارتقای محلات حاشیه‌نشین. نمونۀ موردی: محلۀ مهرآباد شهر مشهد [دوره 11، شماره 40، 1400، صفحه 83-102]
 • محمودزاده، حسن سنجش و ارزیابی میزان تاب‌آوری بافت فرسوده شهری در برابر زلزله، نمونه مورد مطالعه: شهرکرد [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 163-182]
 • محمودی، سمیرا ارزیابی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و تعلق مکانی با رویکرد فضایی مطالعه موردی: مناطق روستایی شهرستان رودبار [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 1-21]
 • مختاری ملک آبادی، رضا ارائه الگوی بازآفرینی بافت تاریخی شهر گرگان با رویکرد توسعۀ گردشگری [دوره 11، شماره 40، 1400، صفحه 1-18]
 • مرادی، محمد تحلیل فضایی تداوم بارش‌های جوی دورۀ سرد سال در ایران در بازۀ آماری (1987-2016) [دوره 11، شماره 40، 1400، صفحه 41-54]
 • مزیدی، هاجر تحلیلی بر تعاملات فضایی مقصدهای گردشگری. مورد مطالعه: شهرستان علی آبادکتول، ناحیه محمدآباد- زرین گل [دوره 11، شماره 39، 1400، صفحه 45-68]
 • معینی، علیرضا تأثیر هویت مکانی بر زیست‏پذیری سکونت‏گاههای روستایی پیراشهری کلانشهر مشهد [دوره 11، شماره 39، 1400، صفحه 69-90]
 • منتظر، فرامرز بررسی اثرات گردشگری بر توسعۀ سکونتگاه‌های روستایی مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری استان خراسان شمالی [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 57-73]
 • منشی زاده، رحمت الله بررسی وضعیت گردشگری روستایی و نقش آن در توسعۀ روستایی. مطالعۀ موردی: روستاهای شهرستان‌های املش و رودسر [دوره 11، شماره 39، 1400، صفحه 239-260]
 • منشی زاده، رحمت اله تحلیلی بر تعاملات فضایی مقصدهای گردشگری. مورد مطالعه: شهرستان علی آبادکتول، ناحیه محمدآباد- زرین گل [دوره 11، شماره 39، 1400، صفحه 45-68]
 • موسوی، میرنجف ارزیابی توان اکولوژیکی کشاورزی با رویکرد آمایشی و توسعۀ منطقه‌ای مطالعۀ موردی: استان آذربایجان غربی [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 75-89]
 • میرباقری هیر، میرناصر ارزیابی معیارهای مؤثر بر گونه‌بندی معابر در فرآیند طراحی شهری با تأکید بر اقتصاد حرکت. مطالعه موردی: محله فرحزاد، تهران [دوره 11، شماره 39، 1400، صفحه 277-294]
 • میرتقیان رودسری، سیّد محمّد ارزیابی وفاداری گردشگران میراث فرهنگی در مقصد رامسر [دوره 11، شماره 39، 1400، صفحه 153-166]
 • میرکتولی، جعفر تحلیل شاخص‌های عدالت فضایی در ساختمان‌های بلندمرتبه گرگان [دوره 11، شماره 40، 1400، صفحه 119-132]

ن

 • نجفی کانی، عل اکبر تحلیلی بر تنگناها و راهبردهای توسعۀ کالبدی و فیزیکی سکونتگاههای غیررسمی. نمونۀ موردی: محله‌های حاشیه‌ای و پیرامونی‌ بابل [دوره 11، شماره 39، 1400، صفحه 217-238]
 • نژاد ابراهیمی، احد تحلیلی بر نقش قنات سرچشمه در تحولات ساختار فضایی شهر زنجان در عصر قاجار [دوره 11، شماره 40، 1400، صفحه 103-118]
 • نظری، معصومه سنجش و ارزیابی میزان تاب‌آوری بافت فرسوده شهری در برابر زلزله، نمونه مورد مطالعه: شهرکرد [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 163-182]
 • نظری، ولی اله بررسی عوامل اثرگذار در ایجاد شهر شاد. نمونۀ موردی: شهر همدان [دوره 11، شماره 39، 1400، صفحه 167-182]
 • نظیف، حسن بازشناسی مفهوم خوانایی در فرآیند ادراک ساکنان از مجتمع‌های مسکونی. نمونۀ موردی: مجتمع اکباتان تهران [دوره 11، شماره 39، 1400، صفحه 261-276]
 • نیازی، هادی بررسی اثرات گردشگری بر توسعۀ سکونتگاه‌های روستایی مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری استان خراسان شمالی [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 57-73]

و

 • وارثی، حمیدرضا نقش مورفولوژی و آمایش شهری در ارتقاء تاب‌آوری کالبدی- فضایی مطالعه موردی: کلانشهر اصفهان [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 163-183]
 • ولیزاده، خلیل ارزیابی شاخص های طیفی و استخراج عوارض ساخته شده و ساخته نشده شهری و مقایسه آن با دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست ۷ و ۸ مطالعه موردی: شهر تهران [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 23-39]

ه

 • هریسچیان، مهدی سنجش و ارزیابی میزان تاب‌آوری بافت فرسوده شهری در برابر زلزله، نمونه مورد مطالعه: شهرکرد [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 163-182]

ی

 • یاسوری، مجید ارزیابی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و تعلق مکانی با رویکرد فضایی مطالعه موردی: مناطق روستایی شهرستان رودبار [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 1-21]