نمایه نویسندگان

آ

 • آقامحمدی، حسین شناسایی الگوهای حرکتی طوفان‌های حاره‌ای با استفاده از داده‌کاوی مکانی [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 39-55]
 • آقایی، پرویز برآیند تولید فضا؛ مساله‌شناسی فضای پنداشته مطالعه مورد: منطقه سه کلان‌شهر تهران [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 21-38]

ا

 • احد نژاد روشتی، محسن تبیین الگوی شهر شاد در ایران مطالعه موردی : شهر بابل [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 123-139]
 • احمدی، حسن تحلیل عملکرد مدیریت شهری بر دسترسی شهروندان به خدمات رفاه اجتماعی مطالعه موردی: محلات منطقه 18 شهر تهران [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 75-95]
 • اخوان عبداللهیان، محمدرضا تحلیل فضایی عناصر مکانیابی در اراضی پیراشهری مشهد (نمونه موردی توس، مهرگان و شهرک باهنر) [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 31-44]
 • اسدی، اشرف شناسایی مهم‌ترین الگوهای سینوپتیکی ایجادکننده گرد و غبار در استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 1-20]
 • اسکندری شهرکی، زهرا بررسی میزان تأثیر گردشگری پایدار بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری شهرستان اردل [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 35-49]
 • اسمعیلی، فضل اله تحلیل عملکرد مدیریت شهری بر دسترسی شهروندان به خدمات رفاه اجتماعی مطالعه موردی: محلات منطقه 18 شهر تهران [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 75-95]
 • اصغری زمانی، اکبر الگوی توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی بر مبنای رویکرد مشارکت و تسهیلگری مطالعه موردی: کلان‌شهر تبریز [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 135-150]
 • افسری، رسول ارزیابی پتانسیل تهدید شبکه‌های حمل‌و‌نقل جاده‌ای با رویکرد پدافند غیرعامل در استان خوزستان [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 149-167]
 • اقبالی، ناصر ارزیابی عملکرد مدیریت شهری با تأکید بر شاخص‌های حکمروایی خوب مطالعه موردی: شهر اهواز [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 51-66]
 • اقبالی، ناصر ارایۀ مدل مدیریت شهری اجتماع‌محور در شهر اهواز [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 59-74]
 • امامی، سیده فاطمه تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر گردشگری روستایی اجتماع‌محور مطالعه موردی: مناطق روستایی استان گیلان [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 97-113]
 • امانپور، سعید تحلیل الگوی فضایی سرمایه‌گذاری مسکن از منظر اقتصاد سیاسی فضا مطالعه موردی: کلان‌شهر اهواز [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 15-34]
 • امانی، حمیدرضا واکاوی نواحی شهری از منظر مؤلفه‌های تاب‌آوری مطالعه موردی: نواحی منطقه 11 کلان‌شهر تهران [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 67-81]
 • انصاری، امیر ارزیابی توان اکولوژیکی منطقه حفاظت شده هفتاد قله به‌منظور ارتقاء سطح حفاظتی به پارک ملی و ذخیره گاه زیست‌کره [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 75-87]

ب

 • بالیست، جهانبخش ارزیابی پتانسیل تهدید شبکه‌های حمل‌و‌نقل جاده‌ای با رویکرد پدافند غیرعامل در استان خوزستان [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 149-167]
 • بلالی اسکویی، آزیتا ارزیابی وضعیت کالبد شهر در راستای بهینه‌سازی مصرف انرژی مطالعه موردی: محله رشدیه تبریز [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 89-104]
 • بهزادی، سعید شناسایی الگوهای حرکتی طوفان‌های حاره‌ای با استفاده از داده‌کاوی مکانی [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 39-55]
 • بیگ بابایی، بشیر ارزیابی فضایی و اجتماعی عوامل موثر بر قیمت مسکن، مطالعه موردی: شهر ارومیه [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 145-161]
 • بیگدلی، اعظم تحلیلی بر کیفیت سکونتگاه‌های روستایی در نواحی جلگه‌ای مطالعه موردی: روستاهای بخش بندپی شرقی و غربی شهرستان بابل [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 83-95]

پ

 • پیری، فاطمه تحلیل الگوی فضایی سرمایه‌گذاری مسکن از منظر اقتصاد سیاسی فضا مطالعه موردی: کلان‌شهر اهواز [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 15-34]

ت

 • توکلی نیا، جمیله برآیند تولید فضا؛ مساله‌شناسی فضای پنداشته مطالعه مورد: منطقه سه کلان‌شهر تهران [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 21-38]

ج

 • جانبازقبادی، غلامرضا تحلیل ارتباط بین سطح اقتصادی شهروندان با میزان کیفیت منظر شهری بر اساس مؤلفه‌های ساختار فضایی شهر، مطالعه موردی: شهر بابل [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 141-154]
 • جاهدی، فاطمه تحلیل زنجیره ارزش فعالیت نوغانداری در مناطق روستایی شهرستان رامیان [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 45-64]
 • جعفری، حمید تحلیل رضایتمندی ساکنان از کیفیت محیط شهری مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر اسفراین [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 129-143]
 • جعفری، علی ارزیابی فضایی و اجتماعی عوامل موثر بر قیمت مسکن، مطالعه موردی: شهر ارومیه [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 145-161]

چ

 • چراغی، مهدی بررسی میزان تأثیر گردشگری پایدار بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری شهرستان اردل [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 35-49]

ح

 • حاجی پور، نازنین تحلیلی بر بازآفرینی بافت‌های فرسوده کلان‌شهر اهواز با رویکرد آینده‌پژوهی و سناریونویسی [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 39-58]
 • حسنعلی زاده، میلاد تبیین الگوی شهر شاد در ایران مطالعه موردی : شهر بابل [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 123-139]
 • حسین زاده دلیر، کریم ارزیابی عوامل پایدارسازی نظام درآمدی و تأمین منابع مالی شهرداری‌ها با تأکید بر نقش برند سازی مطالعه موردی: کلان‌شهر ارومیه [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 163-182]
 • حمزه، فرهاد ارزیابی عملکرد مدیریت شهری با تأکید بر شاخص‌های حکمروایی خوب مطالعه موردی: شهر اهواز [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 51-66]
 • حمزه، فرهاد ارایۀ مدل مدیریت شهری اجتماع‌محور در شهر اهواز [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 59-74]
 • حمیدزاده خیاوی، سهیلا ارزیابی عوامل پایدارسازی نظام درآمدی و تأمین منابع مالی شهرداری‌ها با تأکید بر نقش برند سازی مطالعه موردی: کلان‌شهر ارومیه [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 163-182]
 • حنایی، تکتم تحلیل فضایی عناصر مکانیابی در اراضی پیراشهری مشهد (نمونه موردی توس، مهرگان و شهرک باهنر) [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 31-44]

خ

 • خراسانی، محمدامین تحلیل توزیع فضایی میراث فرهنگی ناملموس در راستای حفاظت و توسعه میراث در ایران [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 19-37]
 • خلج، بهاره تحلیل توزیع فضایی میراث فرهنگی ناملموس در راستای حفاظت و توسعه میراث در ایران [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 19-37]
 • خلیفه، ناهید ارزیابی نقش مؤلفه های شهرسازانه در تعیین الگوی مصرف آب در مقیاس محله (نمونة موردی: محلة الغدیر کرمان) [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 105-121]

د

 • دارابی، حسن ارزیابی پتانسیل تهدید شبکه‌های حمل‌و‌نقل جاده‌ای با رویکرد پدافند غیرعامل در استان خوزستان [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 149-167]
 • دربان آستانه، علیرضا تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر گردشگری روستایی اجتماع‌محور مطالعه موردی: مناطق روستایی استان گیلان [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 97-113]
 • دلیر، اسمعیل آمایش فضایی مناطق شهری اردبیل با معیارهای شهر اصیل اسلامی [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 115-133]

ر

 • رحمانی، بیژن جایگاه توانمندسازی ذی‌نفعان روستایی بر کارآفرینی و تحولات فضایی سکونتگاه‌های روستایی شهرستان طارم [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 1-14]
 • رضوانی، محمد رضا تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر گردشگری روستایی اجتماع‌محور مطالعه موردی: مناطق روستایی استان گیلان [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 97-113]

ز

 • زادولی خواجه، شاهرخ الگوی توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی بر مبنای رویکرد مشارکت و تسهیلگری مطالعه موردی: کلان‌شهر تبریز [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 135-150]
 • زارعی، هادی تحلیل رضایتمندی ساکنان از کیفیت محیط شهری مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر اسفراین [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 129-143]
 • زنگانه، احمد یکپارچگی فضایی در بازآفرینی بافت‌های فرسوده : مورد مطالعه تهران [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 1-16]
 • زنگنه اسدی، محمد علی بررسی آنومالی حرارتی و رطوبتی بین زمان حال و پلیستوسن و بازسازی شرایط اقلیمی با استفاده از شواهد ژئومورفیک(مطالعه موردی: ارتفاعات شمال شرقی بینالود) [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 99-115]
 • زیویار پرده ای، پروانه ارزیابی اثربخشی مدیریت محلی با تأکید برشاخص‌های حکمروایی خوب شهری (مطالعه موردی: منطقه ۲۰ شهر تهران) [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 57-74]

س

 • سادین، حسین تحلیل زنجیره ارزش فعالیت نوغانداری در مناطق روستایی شهرستان رامیان [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 45-64]
 • ساسان پور، فرزانه آینده پژوهی توسعه برندینگ شهری در کلانشهر قم [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 65-82]
 • سرور، رحیم ارزیابی اثربخشی مدیریت محلی با تأکید برشاخص‌های حکمروایی خوب شهری (مطالعه موردی: منطقه ۲۰ شهر تهران) [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 57-74]
 • سعیدیان، حمزه تعیین نوع رابطه مؤلفه‌های مختلف فرسایش خاک با استفاده از شبیه‌ساز باران در سازند گچساران [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 115-128]
 • سلمان ماهینی، عبدالرسول مکان‌یابی مناطق مستعد توسعه پارک‌ها و فضای سبز شهری با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره (MCE)و رهیافت AHP [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 117-132]
 • سلیمانی مهرنجانی، محمد یکپارچگی فضایی در بازآفرینی بافت‌های فرسوده : مورد مطالعه تهران [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 1-16]
 • سیدالحسینی، سیدمسلم تحلیل فضایی عناصر مکانیابی در اراضی پیراشهری مشهد (نمونه موردی توس، مهرگان و شهرک باهنر) [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 31-44]

ش

 • شرفی، سیامک ارزیابی توان تفرجی اراضی ملی بخش میانی حوضه دورود-بروجرد در استان لرستان [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 97-114]
 • شریف جاهد، شهرزاد یکپارچگی فضایی در بازآفرینی بافت‌های فرسوده : مورد مطالعه تهران [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 1-16]
 • شعبانی عراقی، عارفه مقایسه تحلیلی وضعیت مورفوتکتونیکی حوضه‌های سوبسیدانسی با استفاده از نظریه هندسه فرکتالی (مطالعه موردی: پلایای دامغان و جازموریان) [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 133-147]
 • شفیعی ثابت، ناصر جایگاه توانمندسازی ذی‌نفعان روستایی بر کارآفرینی و تحولات فضایی سکونتگاه‌های روستایی شهرستان طارم [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 1-14]
 • شماعی، علی آینده پژوهی توسعه برندینگ شهری در کلانشهر قم [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 65-82]
 • شمس، مجید واکاوی نواحی شهری از منظر مؤلفه‌های تاب‌آوری مطالعه موردی: نواحی منطقه 11 کلان‌شهر تهران [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 67-81]

ص

 • صحنه، بهمن تحلیل زنجیره ارزش فعالیت نوغانداری در مناطق روستایی شهرستان رامیان [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 45-64]
 • صفایی پور، مسعود سناریوهای بهینه برای بهبود تاب‌آوری زیست‌محیطی شهرهای ساحلی با رویکرد آینده‌نگری مطالعه‌ی موردی: شهر ساحلی دیر [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 17-29]
 • صفایی پور، مسعود تحلیلی بر بازآفرینی بافت‌های فرسوده کلان‌شهر اهواز با رویکرد آینده‌پژوهی و سناریونویسی [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 39-58]
 • صمدزاده، رسول آمایش فضایی مناطق شهری اردبیل با معیارهای شهر اصیل اسلامی [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 115-133]

ع

 • عزت پناه، بختیار واکاوی نواحی شهری از منظر مؤلفه‌های تاب‌آوری مطالعه موردی: نواحی منطقه 11 کلان‌شهر تهران [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 67-81]
 • عزت پناه، بختیار ارزیابی فضایی و اجتماعی عوامل موثر بر قیمت مسکن، مطالعه موردی: شهر ارومیه [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 145-161]
 • علیزاده، کتایون تحلیل رضایتمندی ساکنان از کیفیت محیط شهری مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر اسفراین [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 129-143]
 • علیزاده، هوشمند بررسی عوامل موثر بر وضعیت آینده مسکن در کلانشهر تبریز [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 1-17]
 • علیزاده باراندوزی، هادی ارزیابی عوامل پایدارسازی نظام درآمدی و تأمین منابع مالی شهرداری‌ها با تأکید بر نقش برند سازی مطالعه موردی: کلان‌شهر ارومیه [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 163-182]
 • عمادالدین، سمیه تعیین نقاط سیل خیز و مقایسه آن با سیلاب سال 1398 آق قلا و برآورد خسارت آن در بخش کشاورزی با استفاده از تصاویر راداری [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 83-98]
 • عینالی، جمشید بررسی میزان تأثیر گردشگری پایدار بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری شهرستان اردل [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 35-49]

غ

 • غضنفرپور، حسین ارزیابی نقش مؤلفه های شهرسازانه در تعیین الگوی مصرف آب در مقیاس محله (نمونة موردی: محلة الغدیر کرمان) [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 105-121]
 • غضنفری مقدم، محمد صادق ارزیابی نقش مؤلفه های شهرسازانه در تعیین الگوی مصرف آب در مقیاس محله (نمونة موردی: محلة الغدیر کرمان) [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 105-121]

ف

 • فدایی قطبی، مریم ارزیابی نقش مؤلفه های شهرسازانه در تعیین الگوی مصرف آب در مقیاس محله (نمونة موردی: محلة الغدیر کرمان) [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 105-121]
 • فدوی نیا، شیماء ارزیابی اثربخشی مدیریت محلی با تأکید برشاخص‌های حکمروایی خوب شهری (مطالعه موردی: منطقه ۲۰ شهر تهران) [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 57-74]
 • فراهانی، حسین تحلیلی بر کیفیت سکونتگاه‌های روستایی در نواحی جلگه‌ای مطالعه موردی: روستاهای بخش بندپی شرقی و غربی شهرستان بابل [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 83-95]
 • فصیحی، حبیب ا... آینده پژوهی توسعه برندینگ شهری در کلانشهر قم [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 65-82]
 • فنی، زهره برآیند تولید فضا؛ مساله‌شناسی فضای پنداشته مطالعه مورد: منطقه سه کلان‌شهر تهران [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 21-38]
 • فیروزمند، مارال تحلیل ارتباط بین سطح اقتصادی شهروندان با میزان کیفیت منظر شهری بر اساس مؤلفه‌های ساختار فضایی شهر، مطالعه موردی: شهر بابل [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 141-154]
 • فیروزی‌مهر، مجید شناسایی الگوهای حرکتی طوفان‌های حاره‌ای با استفاده از داده‌کاوی مکانی [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 39-55]
 • فیروزی مهر، صفیه شناسایی الگوهای حرکتی طوفان‌های حاره‌ای با استفاده از داده‌کاوی مکانی [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 39-55]

ق

 • قدیری معصوم، مجتبی تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر گردشگری روستایی اجتماع‌محور مطالعه موردی: مناطق روستایی استان گیلان [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 97-113]
 • قربانی، رسول بررسی عوامل موثر بر وضعیت آینده مسکن در کلانشهر تبریز [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 1-17]

ک

 • کاوه پور، یاسین ارزیابی عملکرد مدیریت شهری با تأکید بر شاخص‌های حکمروایی خوب مطالعه موردی: شهر اهواز [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 51-66]
 • کاوه پور، یاسین ارایۀ مدل مدیریت شهری اجتماع‌محور در شهر اهواز [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 59-74]
 • کرمی، سونیا بررسی عوامل موثر بر وضعیت آینده مسکن در کلانشهر تبریز [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 1-17]
 • کلانتری، محسن برآیند تولید فضا؛ مساله‌شناسی فضای پنداشته مطالعه مورد: منطقه سه کلان‌شهر تهران [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 21-38]
 • کمانرودی کجوری، موسی یکپارچگی فضایی در بازآفرینی بافت‌های فرسوده : مورد مطالعه تهران [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 1-16]

گ

 • گلدوی، سمیه مکان‌یابی مناطق مستعد توسعه پارک‌ها و فضای سبز شهری با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره (MCE)و رهیافت AHP [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 117-132]
 • گنخکی، عقیل سناریوهای بهینه برای بهبود تاب‌آوری زیست‌محیطی شهرهای ساحلی با رویکرد آینده‌نگری مطالعه‌ی موردی: شهر ساحلی دیر [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 17-29]

ل

 • لحمیان، رضا تحلیل ارتباط بین سطح اقتصادی شهروندان با میزان کیفیت منظر شهری بر اساس مؤلفه‌های ساختار فضایی شهر، مطالعه موردی: شهر بابل [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 141-154]

م

 • متولی، صدرالدین تحلیل ارتباط بین سطح اقتصادی شهروندان با میزان کیفیت منظر شهری بر اساس مؤلفه‌های ساختار فضایی شهر، مطالعه موردی: شهر بابل [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 141-154]
 • محبی، زینب آینده پژوهی توسعه برندینگ شهری در کلانشهر قم [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 65-82]
 • محقق پور، سیده یاسمن تحلیل عملکرد مدیریت شهری بر دسترسی شهروندان به خدمات رفاه اجتماعی مطالعه موردی: محلات منطقه 18 شهر تهران [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 75-95]
 • محمدزاده، مرجان مکان‌یابی مناطق مستعد توسعه پارک‌ها و فضای سبز شهری با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره (MCE)و رهیافت AHP [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 117-132]
 • محمد قاسمی، مسعود تعیین نقاط سیل خیز و مقایسه آن با سیلاب سال 1398 آق قلا و برآورد خسارت آن در بخش کشاورزی با استفاده از تصاویر راداری [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 83-98]
 • محمدنیای قرائی، فاطمه تحلیل فضایی عناصر مکانیابی در اراضی پیراشهری مشهد (نمونه موردی توس، مهرگان و شهرک باهنر) [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 31-44]
 • محمدی، سعدی تحلیل عوامل مؤثر بر عملکرد نامطلوب بازارچه‌های مرزی در عدم توسعه اقتصادی- اجتماعی روستاهای پیرامون مرز باشماق مطالعه موردی: روستاهای مرزی شهرستان مریوان [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 151-174]
 • محمدی یگانه، بهروز بررسی میزان تأثیر گردشگری پایدار بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری شهرستان اردل [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 35-49]
 • مرادی، حمید رضا تعیین نوع رابطه مؤلفه‌های مختلف فرسایش خاک با استفاده از شبیه‌ساز باران در سازند گچساران [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 115-128]
 • مشکینی، ابوالفضل تحلیل الگوی فضایی سرمایه‌گذاری مسکن از منظر اقتصاد سیاسی فضا مطالعه موردی: کلان‌شهر اهواز [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 15-34]
 • مشکینی، ابوالفضل تبیین الگوی شهر شاد در ایران مطالعه موردی : شهر بابل [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 123-139]
 • معصومی، محمد تقی آمایش فضایی مناطق شهری اردبیل با معیارهای شهر اصیل اسلامی [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 115-133]
 • ملکی، آیدا ارزیابی وضعیت کالبد شهر در راستای بهینه‌سازی مصرف انرژی مطالعه موردی: محله رشدیه تبریز [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 89-104]
 • مومنیان، آرزو ارزیابی وضعیت کالبد شهر در راستای بهینه‌سازی مصرف انرژی مطالعه موردی: محله رشدیه تبریز [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 89-104]
 • میرتقیان رودسری، سیّد محمّد تحلیل توزیع فضایی میراث فرهنگی ناملموس در راستای حفاظت و توسعه میراث در ایران [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 19-37]
 • میرزایی، محمد رضا ارزیابی پتانسیل تهدید شبکه‌های حمل‌و‌نقل جاده‌ای با رویکرد پدافند غیرعامل در استان خوزستان [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 149-167]
 • میرغلامی، مرتضی ارزیابی وضعیت کالبد شهر در راستای بهینه‌سازی مصرف انرژی مطالعه موردی: محله رشدیه تبریز [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 89-104]
 • میرکریمی، سید حامد مکان‌یابی مناطق مستعد توسعه پارک‌ها و فضای سبز شهری با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره (MCE)و رهیافت AHP [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 117-132]

ن

 • ناعمی تبار، مهناز بررسی آنومالی حرارتی و رطوبتی بین زمان حال و پلیستوسن و بازسازی شرایط اقلیمی با استفاده از شواهد ژئومورفیک(مطالعه موردی: ارتفاعات شمال شرقی بینالود) [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 99-115]
 • نجفی، کبری تحلیلی بر کیفیت سکونتگاه‌های روستایی در نواحی جلگه‌ای مطالعه موردی: روستاهای بخش بندپی شرقی و غربی شهرستان بابل [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 83-95]
 • نصیری هنده خاله، اسماعیل تحلیل عملکرد مدیریت شهری بر دسترسی شهروندان به خدمات رفاه اجتماعی مطالعه موردی: محلات منطقه 18 شهر تهران [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 75-95]

ی

 • یمانی، مجتبی مقایسه تحلیلی وضعیت مورفوتکتونیکی حوضه‌های سوبسیدانسی با استفاده از نظریه هندسه فرکتالی (مطالعه موردی: پلایای دامغان و جازموریان) [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 133-147]
 • یوسفی، سمیه جایگاه توانمندسازی ذی‌نفعان روستایی بر کارآفرینی و تحولات فضایی سکونتگاه‌های روستایی شهرستان طارم [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 1-14]