اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر جعفر میرکتولی

جغرافیا- برنامه ریزی شهری دانشیار دانشگاه گلستان

g_katuoliyahoo.com


سوابق مدیریتی:

-- مسئول هماهنگی اتحادیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی منطقه 2 کشور در (استانهای گلستان , مازندران و گیلان) ادامه دارد

- رئیس دانشگاه غیر انتفاعی گلستان  از تاریخ 1/6/92 تا 27/3/1397

- رئیس دانشگاه جامع پیام نور استان گلستان

- معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه گلستان

- رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه گلستان از ابتدای تاسیس تا آذرسال 1392

-  رئیس دانشگاه پیام نور مرکز گرگان

-  مسئولیت راه اندازی دانشگاه پیام نور گرگان .

-  مسئول راه اندازی دانشگاه پیام نور علی آباد،بندرگز،آق قلا،رامیان و آزاد شهر دردوره ریاست پیام نور استان

- مدیر گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

- معاون آموزشی ، دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه غیر انتفاعی – غیر دولتی گلستان

- عضو شورای مرکزی اتحادیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی

- عضو شورای راهبری تهیه طرح 1404 شهر گرگان

- عضو شورای پژوهش و فن آوری استان گلستان (از سال 1387-1376)

- عضو هیئت موسس دانشگاه پیام نور گرگان .

- عضو هیئت موسس موسسه غیر دولتی- غیر انتفاعی گلستان .

 - عضو هئیت امناء موسسه غیر دولتی- غیر انتفاعی گلستان .

- عضو هیات امناء موسسه غیر انتفاعی بهاران

- عضو کمیسیون تخصصی(دائمی) موسسه غیر انتفاعی گلستان

- عضو هیئت موسس شرکت توسعه و عمران گرگان .

- مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور آمایش گران فضای شمال

-  عضو و دبیر هیات اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه گلستان 

- رئیس کمیته منتخب دانشکده علوم انسانی دانشگاه گلستان

- رئیس کمیته منتخب دانشگاه گلستان

- عضو  و نائب رئیس شورای دانشگاه گلستان

- عضو و رئیس شورای آموزشی ، تحصیلات تکمیلی دانشگاه گلستان

- عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه گلستان و استان

- عضویت در  شورای پژوهشی دانشگاه گلستان

- عضویت در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه گلستان

- عضویت در  شورای دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

-  عضو شورای آموزشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

- عضو شورای پژوهشی دانشگاه پیام نور منطقه 9 کشور

- مسئول مدیریت آموزش و تحقیقات استانهای کارکنان بنیاد مستضعفان و جانبازان کشور بمدت سه سال .

- همکاری پژوهشی با مرکز مطالعات مقابله با سوانح کشور (UNDP) بمدت دو سال .

- عضو کمیته پژوهش و فن آوری استان گلستان از سال 1378 تا  تاکنون .

- عضو کارگروه اجتماعی فرهنگ و  هنر استان گلستان از سال.

- عضو شورای تحقیقات اداره کل تعاون استان گلستان .

- عضو شورای تحقیقات اداره کل محیط زیست استان گلستان .

- عضو ستاد برگزاری هفته پژوهش استان گلستان

- عضو هیئت داوران هفته پژوهش استان گلستان

- دبیر شورای پژوهشی مرکز پژوهشهای بسیج کشور.

- عضو ستاد برگزاری سمینار دوم و سوم توسعه استان گلستان .

- مسئول استانی پیگیری مصوبات سفر اول هئیت محترم دولت به استان گلستان در حوزه دانشگاه پیام نور.

- عضو شورای برگزاری سمینار توسعه گردشگری استان گلستان 

 

 

 

● سوابقآموزشی پژوهشی   

 الف)سوابق آموزشی:

-      تدریس بیش از 20 سال دروس ذیل برای مقاطع کارشناسی , کارشناسی ارشد و بعضا دکتری:

1)     مدیریت شهری

2)اقتصاد زمین و مسکن شهری

     3)آمایش شهری

     4)کارگاه برنامه ریزی شهری

     5)مدلها و روش های تصمیم گیری در برنامه ریزی شهری

     6)جغرافیای پشرفته شهری

     7)برنامه ریزی کاربری اراضی

     8)برنامه ریزی شهری و منطقه ایی برای طراحان شهری

     9)تکنیک ها و مدلهای برنامه ریزی شهری

    10)سیاست و فضا در برنامه ریزی شهری

    11)برنامه ریزی شهرها و شهرک های جدید

    - همکاری با دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ذیل در تدریس و پژوهش:

- تدریس در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه گلستان

- داوری پایان نامه های دکتری در دانشگاههای شهید بهشتی, فردوسی مشهد و علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

- تدریس در دانشگاه پیام نور ساری, گنبد و گرگان در مقطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد

- تدریس در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در مقطع تحصیلی کارشناسی

- تدریس در دانشگاه امام حسین واحد استان گلستان

- تدریس در موسسه آموزش عالی شهید رضوی جهاد کشاورزی استان گلستان

- تدریس در شرکت های گردشگری و جهانگردی

ب) سوابقپژوهشی   

- سردبیر مجله علمی و پژوهشی  آمایش جغرافیایی فضا

 - مدیر مسئول مجله علمی و پژوهشی مکان

- عضو هیات تحریریه مجله آمایش جغرافیایی فضا

 - عضو هیات تحریریه مجله علمی و پژوهشی شهر پایدار(مجله انجمن علمی برنامه ریزی شهری ایران)

- عضو هیات تحریریه مجله علمی و پژوهشی آمایش و پدافند غیر عامل

 - عضو هیات تحریریه مجله گلستان

-داور علمی مجلات علمی و پزوهشی برنامه ریزی شهری دانشگاه کردستان،مدیریت و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران،جغرافیا و توسعه ناحیه ایی دانشگاه مشهد،جغرافیا و توسعه دانشگاه سیستان و بلوچستان،تحقیقات جغرافیایی و برنامه ریزی شهری منطقه ایی و برنامه ریزی محیطی دانشگاه اصفهان، مجله برنامه ریزی منطقه ایی و مجله برنامه ریزی شهری مرودشت، مجله چشم انداز جغرافیایی مرند و مجله دانشگاه آزاد رشت و ........

- عضو برگزاری دهها همایش و کنفرانس استانی و ملی

سوابق تحقیقاتی:

1-1 کتاب چاپ شده و یا در دست چاپ

ردیف

عنوان کتاب

مشخصات همایش

انتشارات

نوع کتاب

سال

 

1

درآمدی بر آمایش شهری

دانشگاه گلستان

تالیف

1396

چاپ شده

2

برنامه ریزی فضایی و توسعه شهری- دیدگاههای انتقادی

دانشگاه غیر انتفاعی گلستان

ترجمه

1396

چاپ شده

3

درآمدی بر اقتصاد فضا(چاپ دوم با بازنگری)

دانشگاه گلستان

تالیف

1396

چاپ شده

4

پارکهای شهری- مبانی، اصول و برنامه ریزی

دانشگاه گلستان

تالیف

1396

در مسیر چاپ

5

درآمدی بر اقتصاد فضا

دانشگاه گلستان

 

تخصصی, آموزشی ارشد- دکترا

 

1390

 

چاپ شده

 

6

مقدمه ای بر برنامه ریزی عرضه زمین شهری

 

دانشگاه گلستان

 

تخصصی, آموزشی ارشد- دکتری

 

1389

 

چاپ شده

 

7

اصول و کاربرد  سنجش از دور و    GIS در علوم جغرافیا

دانشگاه گلستان

 

تخصصی, آموزشی ارشد

 

1392

در دست داوری

8

کاربرد مدلها در برنامه ریزی کاربری اراضی

 

دانشگاه گلستان

 

تخصصی, آموزشی ارشد

1392

 

ادیت نهایی

9

برنامه ریزی هوشمند زمین شهری (ترجمه)

دانشگاه گلستان

تخ تخصصی, آموزشی ارشد صصی آموزشی- دکتری

1394

چاپ شده

10

مهارت نقشه خوانی و مسیر یابی

دانشگاه گلستان

تخصصی, آموزشی ارشد

1394

چاپ شده

11

مهارت سیستمهای نرم افزار GIS

برای دانشجویان جغرافیا

دانشگاه غیر انتفاعی گلستان

 

آموزشی ،تخصصی

1393

چاپ شده

12

همکاری در تهیه کتابمکانهای جغرافیایی و اماکن مقدسه کشور

آستان قدس رضوی

عمومی تخصصی

 

1380

چاپ شده

 

 

1-2-  مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی، بین­المللی:

ردیف

عنوان مقاله

مشخصات نشریه

محل انتشار

نام نشریه

نوع امتیاز

سال

1

پهنه بندی و تحلیل نواحی جرم خیز و آسیب زای سکونتگاه های شهری استان گلستان

ژئوپلتیک

 

علمی –پژوهشی (ISC)

پاییز 88

 

تهران

2

بررسی علل کاهش کیفیت قالی ترکمن بعنوان یک تولید اقتصادی اجتماعی

تحقیقات جغرافیایی

علمی –پژوهشی (ISC)

پاییز 88

اصفهان

3

تاثیر آلودگی هوا بر نوسانات اقلیمی شهر تهران

علوم محیطی

علمی –پژوهشی (ISC)

پاییز 88

 

تهران

4

Studying wind chill index as a climatic index effective on the health of athletes and tourists interested in winter sports

Asian journal of sports medicine

علمی –پژوهشی (ISC)

2010

تهران

5

بررسی وضعیت گردشگری روستایی و نقش آن در رونق صنایع دستی مورد دهستان استراباد جنوبی، شهرستان گرگان

 

مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقه ای

علمی –پژوهشی (ISC)

 

89

اصفهان

6

ارزیابی طرح هادی شهری دلند

مجله علوم انسانی دانشگاه اصفهان

علمی –پژوهشی (ISC)

89

اصفهان

7

ارزیابی توان اکولوژیک کاربری توسعه شهری با مدل تصمیم گیری چند معیاره مطالعه موردی شهرستان ساری استان مازندران

پژوهشهای جغرافیای انسانی دانشگاه تهران

علمی –پژوهشی (ISC)

90

تهران

8

آشکار سازی تغییرات پوششی و کاربری اراضی با رویکرد به مجموعه های فازی، نمونه موردی: شهر گرگان

پژوهشهای جغرافیای انسانی دانشگاه تهران

علمی –پژوهشی (ISC)

91

تهران

 

9

تحلیل مکانی نقاط داغ جرم شهری با استفاده از الگوهای  GIS  نمونه: شهرگرگان

جغرافیا و توسعه ناحیه ای دانشگاه فردوسی مشهد

علمی –پژوهشی (ISC)

90

مشهد

 

10

مطالعه و بررسی روند گسترش کالبدی - فضایی شهر بابلسر با استفاده از مدل های آنتروپی شانون و هلدرن

مجله چشم انداز جغرافیایی

علمی –پژوهشی (ISC)

90

رشت

11

بررسی نقش بنگاههای معاملات ملگی در توسعه زمین شهری مطالعه موردی: شهرگرگان

جغرافیای انسانی

علمی –پژوهشی (ISC)

90

گرمسار

 

12

ارزیابی سطوح توسعه و نابرابری ناحیه ای با مدل تصمیم گیری چند معیاره

مجله آمایش جغرافیایی فضا

علمی –پژوهشی (ISC)

90

گرگان

 

13

تحلیل عوامل موثر بر تحول کالبدی مراکز تجاری شهرها، مطالعه موردی شهر گرگان

برنامه ریزی شهری

علمی –پژوهشی (ISC)

91

شیراز

 

14

فرآیند عرضه زمین و نقش آن در روند توسعه شهرهای میانی ایران،نمونه شهر گرگان

جغرافیا و توسعه

علمی –پژوهشی (ISC)

80

زاهدان

 

15

بررسی عناصرشهری  موثر بر جذب و ماندگاری گردشگر مورد شهر گرگان

مجله آمایش جغرافیایی فضا

علمی –پژوهشی (ISC)

1391

گرگان

16

تحلیل شکل گیری واحدهای همسایگی به عنوان محور تشکیل و توسعه شهرهای ترکمن نشین مطالعه موردی شهر آق قلا

مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری

علمی –پژوهشی (ISC)

1394

مرودشت

17

Analysis of Land use and Land cover spatial pattern based on Markov chains modelling

City, Territory and Architecture

ISI

Feb 2015

آلمان

18

بررسی نقش هندسه فرکتال در جغرافیا و برنامه ریزی شهری

مجله آمایش جغرافیایی فضا

علمی –پژوهشی (ISC)

زمستان 1393

ایران

19

بررسی میزان رضایت حاشیه نشینان از عملکرد مدیریت شهری و نقش آنان در توسعه فضایی و کالبدی حاشیه شهر بابل

جغرافیا و آمایش شهری و منطقه ایی دانشگاه سیستان و بلوچستان

علمی –پژوهشی (ISC)

پاییز 1393

ایران

20

ارزیابی زمین برای توسعه فیزیکی شهرها با استفاده از رویکرد ارزیابی چند معیاری مطالعه موردی: شهر مریوان

فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)

علمی –پژوهشی (ISC)

پاییز 1392

ایران

21

ارزیابی تناسب اراضی میان بافتی شهر گرگان برای توسعه میان افزا با استفاده ترکیبی از AHPو GIS

فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهری

علمی –پژوهشی (ISC)

زمستان 1392

ایران

22

بررسی رابطه بین توزیع فضایی جرایم و ساختار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مناطق شهری (مطالعه موردی: کلان شهر مشهد)

فصلنامه علمی-پژوهشی فضای جغرافیایی

علمی –پژوهشی (ISC)

زمستان 1392

ایران

23

تحلیل و بررسی توسعه پایدار نواحی شهری با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاری madm مورد شهر کاشان

فصلنامه علمی-پژوهشی فضای جغرافیایی

علمی –پژوهشی (ISC)

 

زمستان 1392

ایران

24

ارائه مدلی کارآمد جهت تعیین اراضی مناسب توسعه ی شهری در شمال ایران (مطالعه موردی: شهر بابلسر)

فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ایی)

علمی –پژوهشی (ISC)

زمستان 1392

ایران

25

Effect of Population and Industry on Spatial – Framing Changes in Neka City Iran

Mitteilungen Saechsischer Entomologen (MSE)

ISI

 

August 2015

آلمان

26

تحلیل اهداف ساخت خانه های دوم در نواحی روستایی و تعیین اثرات آن در مناسبات شهر - روستا. موردی: بخش مرکزی شهرستان گرگان

مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی دانشگاه فردوسی مشهد

علمی –پژوهشی (ISC)

 

تابستان 1394

ایران

27

تحلیل اثر متغیرهای اجتماعی – اقتصادی و سیاست دولت بر توسعه درون بافتی شهر با تاکید بر برنامه ریزی مسکن، مورد شهر گرگان

تحقیقات جغرافیایی

علمی –پژوهشی (ISC)

 

پاییز 1395

 

28

تحلیل پایداری محله های شهری با تأکید بر شورای اجتماعی محلات، نمونه موردی: ناحیه یک، منطقه یازده شهر مشهد

فصلنامه پژوهشهای جغرافیای انسانی دانشگاه تهران

علمی –پژوهشی (ISC)

تابستان 1396

 

29

        کنش ارتباطی زمینه ساز تحقق مشارکت شهروندان در فرایند توسعه شهری، مطالعه موردی: شهر گرگان

 

مجله پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری

علمی –پژوهشی (ISC)

زمستان 1393

 

30

An Analysis on The Function Of Urban Land Marketing In Spatial- Local Development Of Mashhad,Iran

Habitat International

ISI

2015

 

 

1-3- مقالات چاپ شده در کنفرانس های معتبر داخلی، بین­المللی:

ردیف

عنوان مقاله

مشخصات همایش

نام همایش

سطح

محل برگزاری

سال

1

جغرافیای انتقادی دیدگاهی نو در جغرافیای ایران

همایش سراسری جغرافیا و قرن 21

بین المللی

نجف آباد

2008

2

بررسی و ارزیابی برنامه های شهری سنندج

کنفرانس بین المللی زاگرس

ملی

سنندج

1387

3

مفهوم شناسی کارآفرینی و توسعه با تاکید بر نگرش قرآن کریم

همایش ملی کارآفرینی و توسعه

ملی

 

ایلام

 

89

 

4

بررسی نقش آموزش و بهسازی منابع انسانی در توسعه کارآفرینی

همایش ملی کارآفرینی و توسعه

ملی

 

ایلام

 

89

5

Analysis and modeling of land use and land cover change in the city of gorgan making use of markov chains and geographical information systems

 

International geography symposium

 

بین المللی

 

آنتالیا

 

2010

 

6

سنجش توسعه یافتگی نواحی شهری با مدلی ارزیابی چند شاخصه مطالعه موردی: استان مازندران

کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

بین المللی

 

مشهد

 

1389

 

7

پیامدهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مصرف کالاهای خارجی و قاچاق کالا

 

همایش ملی قاچاق کالا و امنیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در جنوب کشور

ملی

 

بوشهر

 

88

 

8

بررسی نقش بخش خصوصی در تملک و عرضه شهری

چهارمین کنگره بین المللی

بین المللی

 

زاهدان

88

9

بررسی و تحلیل نقش سرمایه اجتماعی در توسعه نواحی روستایی نمونه موردی: روستای آسیاب سر شهرستان ساری

جغرافیدانان جهان اسلام

ملی

 

فردوسی مشهد

 

آذر 90

 

10

بررسی و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در شهر مطالعه موردی: شهرگرگان

همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی توسعه روستایی

ملی

 

فردوسی مشهد

 

آذر 90

 

11

تحلیل نقش املاک وقفی در عملکرد بازار زمین و مسکن شهری

اقتصاد شهری

همایش شهر اسلامی

ملی

دانشگاه اصفهان

 

9و10 اسفند 1391

12

بررسی میزان رضایتمندی روستاییان از اجرای طرح هادی (نمونه موردی: روستای کاردیکلای غربی شهرستان بابل)

دومین همایش ملی برنامه‌ریزی و توسعه پایدار روستایی در ناحیه   جنوبی دریای خزر

ملی

رشت

1392

13

بررسی نقش مشارکت دولت و مردم در توسعه کالبدی و اجتماعی و فرهنگی روستاها نمونه موردی: روستای کاردیکلای غربی شهرستان بابل

دومین همایش ملی برنامه‌ریزی و توسعه پایدار روستایی در ناحیه جنوبی دریای خزر

ملی

رشت

1392

14

نقش و جایگاه شهر مجازی(الکترونیک) در فرآیند توسعه شهری با تاکید بر شهر گرگان

هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

ملی

تهران

1393

15

شناسایی موقعیت مکانی مهاجران و توزیع خانوار با استفاده از مدل Hot Spot (مورد مطالعه شهر دلند گلستان

هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

ملی

تهران

1393

16

نقش و جایگاه شهر مجازی(الکترونیک) در فرآیند توسعه شهری با تاکید بر شهر گرگان

هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

ملی

تهران

1393

17

شناسایی و پهنه‌بندی نقاط جرم‌خیز و آسیب‌زای اجتماعی شهری (مطالعه موردی: شهر بهشهر)

دومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی ایران

ملی

تهران

1391

18

نقش مشارکت‌های مردمی در ارتقای احساس امنیت زنان (مورد مطالعه: شهر بابلسر)

نخستین همایش علمی و پژوهشی زنان و زندگی شهری

ملی

ایران

1391

19

تحلیل نقش املاک وقفی در عملکرد زمین و مسکن شهری

دومین همایش ملی شهر اسلامی

ملی

اصفهان

1391

20

بررسی عناصر جذب و ماندگاری توریسم در شهرهای حاشیه جنوبی دریای خزر (مورد نور)

هفته پژوهش دانشگاه گلستان

ملی

گرگان

1390

21

تحلیل نحوه پراکنش کاربری‌های شهری با تاکید بر کاربری‌های خدماتی

هفته پژوهش دانشگاه گلستان

ملی

گرگان

1392

 

1-4-طرحهای پژوهشی پایان یافته دارای حسن انجام کار از کارفرما:

ردیف

عنوان طرح

مسئولیت در طرح

سفارش دهنده

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

1

طرح جامع پدافند غیر عامل گرگان

مجری

شهرداری- سازمان پدافند غیر عامل

1397

1398

2

طرح راهبردی- عملیاتی گرگان 1400

مجری

شهرداری گرگان

1397

1397

3

بررسی و تحلیل تطبیقی عوامل موثر در زایش ناهنجاری بافت شهری شهرهای ترکمن نشین استان گلستان. مورد: شهر آق قلا

مجری

دانشگاه

1393

1394

4

       تحلیل الگوی کاربری اراضی در حومه های شهری با تأکید بر بافت روستاهای ملحق شده به بافت شهری . مورد : کوی اوزینه

مجری

دانشگاه

1391

1391

5

تحلیل نحوه پراکنش کاربریهای شهری با تأکید بر کاربریهای خدماتی، مورد شهر دلند

مجری

دانشگاه

1392

1393

6

ظرفیت سنجی توسعه درونی شهر گرگان

مجری

دانشگاه

1393

1394

7

ارزیابی عملکرد مراکز تحقیقاتی و پژوهشی استان گلستان

مجری

استانداری

1385

1389

8

امکان سنجی سرمایه گذاری طرحهای تولیدی صنایع کوچک در استان گلستان

مجری

وزارت صنایع

1389

1389

9

شناسایی و پهنه بندی نقاط آسیب زا و جرم خیز اجتماعی نقاط شهری و روستایی استان گلستان با استفاده از سیستم GIS

مجری

استانداری

1384

1385

10

ارزیابی و تحلیل نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در ارتقاء کیفیت زندگی روستائیان

(روستای قرن آباد و اصفهانکلاته)

ناظر

 

1390

1391

11

بررسی نحوه بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری با تاکید بر بهبود و احیا کارکردهای آنمونه موردی شهر بهشهر

مجری

داخلی دانشگاه

1390

91

12

تحلیل و شناخت الگوی تحولات کالبدی،اقتصادی و اجتماعی نوشهرها استان گلستان مورد شهر سرخنکلاته

مجری

داخلی دانشگاه

1390

1390

13

اولویت های سرمایه گذاری طرح های تولیدی صنایع کوچک در استان گلستان

مجری

وزارت صنایع

1390

1390

14

بررسی بازار غیر رسمی زمین شهری،مورد شهر گرگان

مجری

 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

1381

 

1381

 

15

سنجش توسعه یافتگی شهرستانهای استان گلستان

 

 

مجری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

1384

1384

16

علل اجتماعی کاهش کیفیت فرش ترکمن، مورد شهرستان بندر ترکمن

مجری

 

اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستائی ایران

1380

 

1381

 

17

زمینه یابی ایجاد تعاونیهای تولیدی خدماتی با تاکید بر اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاههای استان گلستان

مجری

وزارت تعاون

1379

1382

18

بررسی علل تخریب زیستگاههای حفاظت شده جهانما و راهکارهای مقابله با آن

مجری

 

اداره کل محیط زیست استان گلستان

1380

 

1382

 

19

بررسی ابعاد کمی و کیفی آموزش عالی در استان گلستان و راهکارهای گسترش آن

مجری

اداره کل ارشاد اسلامی

1382

1384

20

بررسی استقرار بهینه روستاهای

 استان کهکیلویه و بویر احمد

همکار

 

دفتر فنی و مطالعات منطقه ایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

1376

 

1379

 

21

تجمیع روستاهای پراکنده دهستانهای قشلاقات افشار استان زنجان

همکار

جهاد کشاورزی

1388

 

 

1-5- راهنمایی و مشاوره پایان نامه

ردیف

عنوان پایان نامه

مقطع

راهنما/ مشاور

دانشگاه

سال اتمام

1

راهنمایی سه دانشجو در مقطع دکتری از دانشگاههای فردوسی مشهد در رشته برنامه ریزی شهری و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان,گروه محیط زیست(راهنمایی در دوره فرصت مطالعاتی شش ماهه)

دکتری

راهنما

مشهد

 منابع طبیعی گرگان

1395

2

تحلیل تاثیر بازار زمین شهری بر توسعه شهر گرگان

دکتری

رساله نویسنده

تربیت مدرس

1380

3

بررسی و تحلیل کیفیت محیطی پارک های حاشیه رود خانه با تاکید بر رضایت مندی شهروندان مورد شهر گرگان

 ارشد

راهنما

گلستان

1395

4

بررسی زمینه های در آمد پایدار شهری

ارشد

راهنما

گلستان

1396

5

تحلیل نقش حوزه های نفوذ شهرها در تحقق درآمد پایدار شهری

ارشد

راهنما

گلستان

1393

6

بررسی و تحلیل نقش عناصر بافت شهری در  جذب و ماندگاری گردشگر مومرد شهر گرگان

ارشد

راهنما

رشت

1391

7

تجزیه و تحلیل فضایی زمین های رها شده شهری و ارائه الگوی بهیینه کاربریهای آن مورد ساری

 ارشد

راهنما

گلستان

1394

8

گونه شناسی مسکن شهری با تاکید بر برنامه ریزی مسکونی مورد شهر گرگان

ارشد

راهنما

گلستان

1395

9

طراحی و ارائه الگوی ساماندهی محیطی برج قابوس گنبد

ارشد

راهنما

طراحی شهری نور

1396

10

تحلیل فضایی مبلمان شهری مورد شهر گرگان

ارشد

راهنما

نور

1392

11

تحلیل فضاهای زمینه ساز توسعه شهری با تاکید بر مشارکت در شهر گرگان

دکتری

مشاور

فردوسی مشهد

10/05/1394

12

بررسی و تحلیل درآمد شهرداری ها با تاکید بر درآمد پایدار (مورد : شهر قلعه گنج)

ارشد

راهنما

گلستان

10/10/1391

13

بررسی نقش توسعه درونی و استفاده مجدد از ظرفیت های موجود در بازساخت بافت فرسوده، مطالعه موردی: منطقه سه شهر ساری)

ارشد

راهنما

 

        18/10/1391

14

تحلیل اثر بخشی نهاد وقف در پایداری کارکد فضاهای شهری، مورد: شهر گرگان

ارشد

راهنما

 

20/04/1391

15

بررسی و شناسایی عوامل محدودیت های عرضه زمین شهری مطالعه موردی: شهر مریوان

ارشد

راهنما

 

14/04/1391

16

بررسی و تحلیل روند گسترش کالبدی – فضایی شهر بابلسر و تعیین جهات بهینه آن با استفاده از GIS

ارشد

راهنما

 

10/04/1391

17

نقش شهرهای نوپا در توسعه پایدار منطقه ای پیرامونی مورد مطالعه شهر دابودشت

ارشد

راهنما

 

25/12/1391

18

پهنه بندی و تحلیل مکانی جرائم در شهرهای میانه اندام، مورد شهر همدان

ارشد

راهنما

 

4/10/1392

19

تحلیل و مدل سازی نقش بازار زمین شهری در توسعه فضایی-مکانی شهر مورد منطقه سه شهر مشهد

ارشد

راهنما

 

29/06/1391

20

ظرفیت سنجی توسعه میان افزای شهری با تاکید بر برنامه ریزی مسکن (مطالعه موردی: شهر گرگان)

ارشد

راهنما

 

24/09/1393

21

تحلیل اثرات سیاست های دولت در بهبود بافت قدیمی و فرسوده مطالعه موردی:شهر  بابل

ارشد

راهنما

 

25/10/1392

22

تحلیل روند و الگوی توسعه فیزیکی شهرهای میانی مورد: شهر آمل

ارشد

راهنما

 

3/10/1392

23

مطالعه و بررسی نحوه شکل گیری واحدهای همسایگی در شهرهای ترکمن نشین – آق قلا

ارشد

راهنما

 

27/03/1394

24

بررسی تطبیقی کیفیت زندگی در شهرهای توریستی و غیر توریستی؛ نمونه موردی: شهر شاندیز چناران

ارشد

مشاور

 

20/7/1392

25

بررسی نقش عملکرد مدیریت شهری در توسعه فضایی و کالبدی حاشیه شهرهای میانی – مطالعه شهر بابل

ارشد

مشاور

 

11/8/1392

26

تحلیلی بر ساماندهی و استقرار کارگاه های مزاحم شهری – مطالعه موردی شهر گرگان

ارشد

مشاور

 

13/04/1391

27

سنجش توسعه فضایی شهرهای نوپای شهرستان بابل با تاکید بر اجرای طرح های عمرانی مطالعه موردی : گتاب، گلوگاه، خشرودپی، زرگرمحله، مرزیکلا

ارشد

مشاور

 

04/04/1391

28

ارزیابی طرح هادی با تاکید بر کاربری اراضی شهری مطالعه موردی: شهر گرمدره

ارشد

مشاور

 

29/06/1391

29

بررسی میزان اثرات شهرکهای صنعتی در توسعه پایدار شهری، مورد: شهر مهریز

ارشد

مشاور

 

16/7/1391

30

بررسی نقش صنایع کوچک در توسعه پایدار نواحی روستایی (مطالعه موردی: بخش مرکزی فریمان)

ارشد

مشاور

 

4/8/1393

31

بررسی جایگاه مشارکت مردمی در امنیت شهرهای ساحلی – نمونه موردی شهر بابلسر

ارشد

رهنما

پیام نور

04/04/1392

32

تحلیل نقش املاک وقفی در پویایی زمین و مسکن شهری با تاکید بر بافت فرسوده نمونه موردی هسته مرکزی شهر ساری

ارشد

رهنما

پیام نور

5/12/1391

33

بررسی نقش بنگاههای اقتصادی زود بازده بخش کشاورزی در اشتغال زایی جوانان روستایی مورد (دهستان استرآباد جنوبی شهرستان گرگان)

ارشد

رهنما

پیام نور

1390

34

راهنمایی و مشاوره دهها پایان نامه و پروژه دانشجویی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و داوری تعداد زیادی پایان نامه در مقطع دکتری دانشگاه فردوسی مشهد, شهید بهشتی و منابع طبیعی گرگان,دانشگاه گلستان دولتی،آزاد و پیام نور و غیر انتفاعی . در رشته های طراحی شهری, جغرافیا و برنامه ریزی شهری و محیط زیست بدلیل طولانی شدن از ذکر آنها پرهیز می شود