نویسنده = اسدالله دیوسالار
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش رشد هوشمند در توسعه پایدار شهرهای ساحلی (مطالعه موردی: بابلسر)

دوره 8، شماره 29، پاییز 1397، صفحه 181-200

اسدالله دیوسالار؛ اسماعیل علی اکبری؛ امیر بخشی