قابل توجه نویسندگان محترم

1-استحضار داشته باشید برای تدوین و ارسال مقاله حتما راهنمای نویسندگان را مطالعه کرده سپس براساس آن راهنما مقاله خود را تدوین و ارسال نمایید.

2-برای تدوین مقاله ترتیب سرفصلها می بایست دقیقا براساس فرمت مجله  و به شرح ذیل باشد در غیر این صورت مقاله عودت و پذیرش نخواهد شد.

3- مقالات ارسالی باید بر مبنای روش ها و تکنیک های مبتنی بر مدل های آمایشی، فضایی و جغرافیایی باشد .

 1. عنوان
 2. چکیده فارسی
 3. مقدمه
 4.  مبانی نظری
 5. روش تحقیق
 6. محدوده و قلمرو پژوهش
 7. بحث اصلی
 8. جمع بندی و نتیجه گیری
 9. پیشنهادها
 10. منابع
 11. عنوان مقاله به انگلیسی
 12. چکیده انگلیسی کوتاه
 13. چکیده مبسوط انگلیسی
 14. حداکثر صفحات 15 صفحه

 

                                                                                                  باتشکر

 

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه گلستان

ناشر

چاپی - الکترونیکی

وضعیت چاپ

فصلنامه

دوره انتشار

دسترسی آزاد و رایگان به مقالات

سیاست انتشار

علمی(علمی - پژوهشی)

نوع مجله

داوری بدون نام با حداقل دو داور

چگونگی داوری

متوسط 3 ماه

مدت زمان داوری

gps@gu.ac.ir

ایمیل مجله

حدود 23 درصد

نرخ پذیرش مقالات

فارسی ( چکیده انگلیسی)

زبان مجله

بلی

استفاده از مشابه یاب

شماره جاری: دوره 9، شماره 32، تابستان 1398، صفحه 1-262 

7. شناسایی الگو‌های باران‌زای غرب ایران

صفحه 107-120

مختار کرمی؛ مهدی اسدی؛ حسن حاجی محمدی


14. تحلیل زمانی – مکانی توفان‌های تندری در ایران

صفحه 213-232

فیروز مجرد؛ جعفر معصوم پور؛ سمیرا کوشکی؛ مرتضی میری