قابل توجه نویسندگان محترم

1-استحضار داشته باشید برای تدوین و ارسال مقاله حتما راهنمای نویسندگان را مطالعه کرده سپس براساس آن راهنما مقاله خود را تدوین و ارسال نمایید.

2-برای تدوین مقاله ترتیب سرفصلها می بایست دقیقا براساس فرمت مجله  و به شرح ذیل باشد در غیر این صورت مقاله عودت و پذیرش نخواهد شد.

3- مقالات ارسالی باید بر مبنای روش ها و تکنیک های مبتنی بر مدل های آمایشی، فضایی و جغرافیایی باشد .

 1. عنوان
 2. چکیده فارسی
 3. مقدمه
 4. مفاهیم دیدگاهها و مبانی نظری
 5. روش تحقیق
 6. محدوده و قلمرو پژوهش
 7. بحث اصلی
 8. جمع بندی و نتیجه گیری
 9. پیشنهادها
 10. منابع
 11. عنوان مقاله به انگلیسی
 12. چکیده انگلیسی کوتاه
 13. چکیده مبسوط انگلیسی
 14. حداکثر صفحات 15 صفحه

 

                                                                                                  باتشکر

مقالاتی که در ارجاعات و رفرنسهای خود از مقالات این مجله (آمایش جغرافیایی فضا) استفاده کنند در شرایط مساوی برای چاپ در الویت قرار خواهند گرفت. ونیز تعداد صفحات مقاله باید کمتر از 15 صفحه باشد.

 

شماره جاری: دوره 9، شماره 31، بهار 1398، صفحه 1-230 

11. الگوی گسترش کالبدی شهر آمل با رویکرد رشد هوشمند شهری

صفحه 175-190

عامر نیک پور؛ مرتضی رضازاده؛ فاطمه الهقلی تبار نشلی


13. بررسی تحولات و پایداری روستاهای پیرامون شهر همدان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

صفحه 209-226

شاه بختی رستمی؛ مصطفی طالشی؛ اسماعیل علی اکبری؛ حمیدرضا وجدانی