اخبار و اعلانات

استفاده از نرم افزار همانندجو

قابل توجه نویسندگان محترم مدیریت مجله آمایش جغرافیایی فضا برای جلوگیری از تکرار مقالات و سرقت ادبی و تعیین صحت و سقم متن مقالات از نرم افزار همانند جو برای بررسی مقالات فرستاده شده استفاده می­کند.

مطالعه بیشتر

اضافه کردن شناسه 005004003042 در فیشهای بانکی

اضافه کردن شناسه 005004003042 در فیشهای بانکی

مطالعه بیشتر

تغییر شماره تماس دفتر مجلات دانشگاه

لطفا از این پس با شماره های  01738735400 خانم سلیمانی تماس بگیرید.

مطالعه بیشتر

شماره حساب بابت هزینه پذیرش و چاپ مقالات در مجله

به اطلاع نویسندگان محترم رسانده می شود: پس از ارزیابی داوران و اعلان پذیرش مقاله در مجله، می بایست  مبلغ 3/000/000 ریال با شناسه 005004003042 به شماره حساب 3150063581 به نام درآمد انتشارات دانشگاه گلستان نزد بانک تجارت  واریز و تصویر فیش واریزی را برای دفتر مجله ارسال نمایید. باتشکر

مطالعه بیشتر

آدرس پست الکترونیکی مجله

به اطلاع نویسندگان محترم رسانده می شود پست الکترونیکی مجله به آدرس gps@gu.ac.ir تغییر پیدا کرده است. شایسته است تمامی نامه های خود را به آدرس مذکور ارسال نمایید.

مطالعه بیشتر