نویسنده = علیرضا دربان آستانه
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و تعلق مکانی با رویکرد فضایی مطالعه موردی: مناطق روستایی شهرستان رودبار

دوره 11، شماره 42، بهمن 1400، صفحه 1-21

10.30488/gps.2020.217234.3176

سیده فاطمه امامی؛ سمیرا محمودی؛ مجید یاسوری؛ علیرضا دربان آستانه


2. تحلیل فضایی و پهنه‌بندی احساس امنیت روستاییان

دوره 3، شماره 9، آذر 1392، صفحه 105-127

علیرضا دربان آستانه؛ حشمت‌اله عسگری؛ فاطمه قربانی