نویسنده = عبدالقدیر نظری
تحلیل ترمودینامیک ـ همدید رخداد تگرگ روز 20 مهرماه1389 در شهر گرگان

دوره 6، شماره 22، اسفند 1395، صفحه 225-244

جواد خوشحال دستجردی؛ عبدالقدیر نظری؛ ابوطالب عبدی


پیش بینی آماری ـ سینوپتیکی وقوع ریزش باران در زمان کاشت و برداشت گندم دیم در شهرستان گنبدکاووس

دوره 5، شماره 16، شهریور 1394، صفحه 165-181

جواد خوشحال دستجردی؛ عبدالقدیر نظری؛ عبدالعظیم قانقرمه؛ حسین‌علی فلاحی