کلیدواژه‌ها = زمین‌آمار
تعداد مقالات: 4
1. بررسی ویژگی‌های خشکسالی حوضه آبخیز هندیجان- جراحی با استفاده از زمین‌آمار

دوره 10، شماره 37، پاییز 1399، صفحه 14-28

10.30488/gps.2021.142367.2848

فاطمه درگاهیان؛ سکینه لطفی نسب اصل؛ محمد خسروشاهی


2. تحلیل خشکسالی و ترسالی اقلیمی در حوضه آبریز دره رود اردبیل با استفاده از آماره خودهمبستگی فضایی

دوره 9، شماره 34، زمستان 1398، صفحه 133-152

10.30488/gps.2019.100317

مجتبی فریدپور؛ بتول زینالی؛ صیاد اصغری؛ اردوان قربانی


3. تحلیل خشکسالی هواشناسی در استان کردستان با استفاده از مدل نمودار سه‌متغیره

دوره 5، شماره 17، پاییز 1394، صفحه 129-140

رئوف مصطفی‌زاده؛ معصومه شهابی؛ محسن ذبیحی