کلیدواژه‌ها = کپه داغ مرکزی
تعداد مقالات: 1
1. تجزیه و تحلیل برخی از شاخص های ریخت زمین ساختی حوضه شیرین رود، کپه داغ مرکزی

دوره 2، شماره 6، زمستان 1391، صفحه 1-16

مریم عزتی؛ مریم آق آتابای؛ مصطفی رقیمی؛ شعبان شتایی