کلیدواژه‌ها = تصمیم گیری چندشاخصه
تعداد مقالات: 2
2. بررسی و تبیین اولویت های برنامه ریزی فضایی در مناطق روستایی شهرستان قزوین

دوره 9، شماره 31، بهار 1398، صفحه 157-174

یعقوب زارعی؛ مهدی رحمانیان کوشککی