کلیدواژه‌ها = ترکیب کاربری
تعداد مقالات: 1
1. الگوی گسترش کالبدی شهر آمل با رویکرد رشد هوشمند شهری

دوره 9، شماره 31، بهار 1398، صفحه 175-190

10.30488/gps.2019.90125

عامر نیک پور؛ مرتضی رضازاده؛ فاطمه الهقلی تبار نشلی