کلیدواژه‌ها = نابرابری
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی عوامل کلیدی موثردر ایجاد نابرابریهای منطقه ای استان گلستان

دوره 9، شماره 31، بهار 1398، صفحه 125-140

10.30488/gps.2019.90114

مسعود تقوایی؛ سیروس شفقی؛ محمدرضا قادری