تحلیل عوامل مؤثر در شکل گیری تصویر شهر در راستای برندسازی مؤثر شهری. مطالعۀ موردی: کلانشهر اهواز

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز، ایراناز

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

چکیده

چکیده
امروزه برندینگ شهری به منزله ابزاری ارزشمند برای شهرهاست تا به گونه­ای مؤثر فرصت­های داخلی و خارجی را اداره کرده و آن­ها را تبدیل به مزیت­های رقابتی نمایند. برندسازی برای شهری مــــــاننـــد اهواز با تمام ویـــژگی‌های مذهبی، دفاع مقدس، میراثی، معماری، اقتصادی و کشاورزی و موارد بسیار دیگر، مورد غفلت واقع شده است چرا که این شهر پتانسیل­های بالایی برای حضور همه­جانبه در عرصۀ برندسازی شهری و خلق برندی منحصر به فرد برای بهره­مندی از مزیت­های برندینگ شهری دارد، اما هنوز جایگاه مناسب خود را در این مقوله نیافته است و در واقع برند یک هویت گمشده برای این کلانشهر است. بر این اساس، این پژوهش  با هدف تحلیل عوامل مؤثر در شکل­گیری تصویر شهر در راستای برندسازی مؤثر در شهر اهواز انجام گردیده است. این پژوهش به لحاظ روش­شناسی به صورت توصیفی - تحلیلی است. برای گردآوری داده­های توصیفی از اسناد کتابخانه­ایی و برای گردآوری داده­های تحلیلی، به روش پیمایشی و ابزار پرسش­نامه از نظرات 40 نفر از کارشناسان و متخصصان حوزۀ برنامه ریزی شهری استفاده شده است. در تحلیل داده­ها از مدل­های شبکۀ عصبی پرپسترون چند لایه (NNMP) و همچنین مدل تحلیل تشخیص (DA) استفاده شده است. بر اساس نتایج پژوهش، مشخص شد که اولاً نشان کنونی شهر اهواز بر مبنای بنیان­های فرهنگی شکل گرفته است و این موضوع نشان از غلبه مؤلفه­های زبانی، آداب و رسوم منطقه در شناساندن شهر به مناطق اطراف خود دارد. دوماً آیندۀ برند شهری به سمت نشان اقتصادی سوق دارد؛ بنابراین برند آینده شهر را باید در نشان اقتصادی شهر جستجو کرد که این امر نیز نیاز به برنامه­ریزی و پشتیبانی برنامه­ها در این زمینه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis factors in the formation of effective branding of the city, Case Study: Ahvaz

نویسندگان [English]

  • saeed amanpour 1
  • safiyeh damanbagh 2
  • hadi alizadeh 3
1 Associate Professor, Department of Geography& Urban Planning, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 PhD. Student of Geography & Urban Planning, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz,
3 , PhD. Student of Geography & Urban Planning, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Analysis factors in the formation of effective branding of the city
Case Study: Ahvaz
Abstract
Today, city branding as a valuable tool for cities to effectively manage internal and external opportunities and turn them into a competitive advantage. Branding for Ahvaz city has all the characteristics of religious, holy, heritage, architecture, economics, agriculture and many other areas, is neglected. Because it has a high potential for ubiquity in city branding and creating unique brand to benefit from the advantages of urban branding but it still does not have its proper place in this issue and the brand identity is lost to this city. This study aimed to analyze the factors affecting the formation of the image of Ahvaz city to create effective branding in this city. The research methodology is descriptive – analytic. Data and information were collected by library and survey methods. In a survey questionnaire has been used and the opinions of 40 experts and specialists in the field of urban planning and urban brand is used. For data analysis Neural network multiple perpestron and Discriminant analysis model has been used. The results showed that: the current symbol in Ahvaz based on cultural foundations formed. This shows the dominance of components of the language, customs and traditions of the region in introducing the city to its surrounding areas. Second, the economy tends to reveal the future of urban brand. So should the economic signs consider as the future brand of the city. It would also need to plan and support programs in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Branding
  • City Branding
  • image of the city
  • Ahvaz