نویسنده = رضا گلوردزاده
تعداد مقالات: 1
1. برنامه ریزی راهبردی بافت های فرسوده شهری از منظر پدافند غیرعامل (مورد مطالعه: شهر یزد)

دوره 8، شماره 27، بهار 1397، صفحه 201-216

رضا گلوردزاده؛ حبیب الله سهامی؛ سید موسی پورموسوی