نویسنده = جمال محمدی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل وضعیت محیط زیست کلان‌شهر اصفهان در چارچوب رویکرد شهر سبز

دوره 6، شماره 19، بهار 1395، صفحه 183-198

جمال محمدی؛ محمدرضا کنعانی


2. تحلیل فضایی از تأثیر دین داری بر سرمایه اجتماعی

دوره 3، شماره 8، تابستان 1392، صفحه 1-22

جمال محمدی؛ محمود عیوضلو؛ داود عیوضلو؛ فرشته رضایی