کلیدواژه‌ها = گردشگری شهری
مدل‌سازی تأثیرات گردشگری شهری بر کیفیت زندگی و شهر خلاق در شهر کرمانشاه

دوره 9، شماره 33، آذر 1398، صفحه 49-60

10.30488/gps.2019.100765

محسن شاطریان؛ رسول حیدری سورشجانی؛ ژیلا ورفی نژاد


نقش مبلمان شهری در توسعه گردشگری. مطالعه موردی: شهرساری

دوره 3، شماره 10، اسفند 1392، صفحه 102-121

رضا لحمیان؛ مهدی عبوری؛ معصومه براری


شناسایی و اولویت‌بندی الزامات رضایت‌مندی گردشگری شهری با استفاده از مدل کانو

دوره 3، شماره 9، آذر 1392، صفحه 127-150

عیسی ابراهیم‌زاده؛ منیر یاری؛ یاسمن یاری