کلیدواژه‌ها = نقشۀ پوشش گیاهی و منابع خاک
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی شدت تخریب اراضی غرب و شمال غرب خوزستان با استفاده از روش مدالوس

دوره 10، شماره 37، پاییز 1399، صفحه 175-194

10.30488/gps.2019.172178.2999

صدیقه میمندی پاریزی؛ محمد طالعی؛ عبدالرضا کاظمی نیا