کلیدواژه‌ها = روانسر
تعداد مقالات: 2
1. امنیت غذایی و پیامدهای آن در مناطق روستایی

دوره 7، شماره 24، شهریور 1396، صفحه 113-130

داود جمینی؛ عباس امینی؛ حامد قادرمرزی؛ جعفر توکلی


2. کاربرد تحلیل عاملی و مدل تخمین تراکم کرنل در ارزیابی توسعه مکانی – فضایی مناطق روستایی شهرستان روانسر

دوره 5، شماره 16، شهریور 1394، صفحه 89-103

غریب فاضل نیا؛ غزاله احمدی؛ سید یاسر حکیم دوست