کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی شهری
تعداد مقالات: 1
1. نقش پیاده‌راه‌سازی در ارتقاء کیفیت اجتماعی شهر تهران (مطالعه موردی: پیاده راه هفده شهریور)

دوره 8، شماره 28، تابستان 1397، صفحه 83-98

سید یعقوب موسوی؛ زهرا صحرائیان؛ محمدرضا اقبال