کلیدواژه‌ها = حکمروایی خوب شهری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل حکمروایی خوب شهری در ایران :مورد مطالعه : شهر ایلام

دوره 7، شماره 24، تابستان 1396، صفحه 143-152

حسن حکمت نیا؛ محمد ملکی؛ میرنجف موسوی؛ علیرضا افشانی