نویسنده = علی اکبر عنابستانی
تعداد مقالات: 6
4. بررسی تاثیر پذیری الگوی مسکن روستایی از سبک زندگی روستاییان در شهرستان نکا

دوره 8، شماره 27، بهار 1397، صفحه 35-52

علی اکبر عنابستانی؛ صدیقه بهزادی؛ الهه انزایی