نویسنده = نوبخت سبحانی
تعداد مقالات: 4
1. نابرابری‌های ناحیه‌ای در توسعه پایدار آموزشی(نمونه موردی شهرستان‌های استان آذربایجان غربی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1398

10.30488/gps.2020.102603

نوبخت سبحانی


2. تحلیلی بر میزان کارآمدی و ناکارآمدی شهرستان‌های ایران از لحاظ خدمات بهداشتی- درمانی؛ مورد: شهرستان‌های استان خوزستان

دوره 9، شماره 32، تابستان 1398، صفحه 33-50

نوبخت سبحانی؛ مجید اکبری؛ نسترن نوروزی سیله؛ سمیه رنجبر زاده


3. ارزیابی شاخص‌های توسعه پایدار در منطقه خاورمیانه با تاکید برکشور ایران

دوره 8، شماره 28، تابستان 1397، صفحه 99-114

سمیه محمدی حمیدی؛ نوبخت سبحانی


4. تحلیل راهبردی و مدیریت نوسازی بافت‌های فرسوده(مورد: شاهین‌دژ)

دوره 7، شماره 26، زمستان 1396، صفحه 83-100

رحیم سرور؛ نوبخت سبحانی؛ سمیه محمدی حمیدی؛ مجید اکبری