نویسنده = حسن پارسی‌پور
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و تحلیل عدالت در سلامت شهری محدودۀ. مورد مطالعه: شهر بجنورد

دوره 10، شماره 38، اسفند 1399، صفحه 173-196

10.30488/gps.2021.182562.3037

محمد احمدی؛ حسین حاتمی‌نژاد؛ احمد پوراحمد؛ کرامت اله زیاری؛ سعید زنگنه شهرکی؛ حسن پارسی‌پور


2. بررسی مکان گزینی مسکن و اثرات آن بر الگوهای توسعه شهری

دوره 3، شماره 7، فروردین 1392، صفحه 87-101

ژیلا سجادی؛ حسن پارسی‌پور