کلیدواژه‌ها = شهر ایلام
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و سنجش راهکارها و سیاست‌های مؤثر در مدیریت اراضی رها شده شهری (نمونه موردی شهر ایلام)

دوره 7، شماره 26، زمستان 1396، صفحه 145-162

مریم رضائی؛ عیسی ابراهیم زاده؛ مجتبی رفیعیان


2. بررسی و تحلیل حکمروایی خوب شهری در ایران :مورد مطالعه : شهر ایلام

دوره 7، شماره 24، تابستان 1396، صفحه 143-152

حسن حکمت نیا؛ محمد ملکی؛ میرنجف موسوی؛ علیرضا افشانی