کلیدواژه‌ها = تاپسیس فازی
تعداد مقالات: 2
2. ارزیابی عدالت فضایی در پراکنش خدمات شهری. مطالعه‌ موردی کلان شهر تبریز

دوره 3، شماره 10، زمستان 1392، صفحه 82-101

شهریور روستایی؛ الی ناز بابایی؛ زهرا کاملی‌فر