تحلیل عوامل مؤثر در شکل گیری تصویر شهر در راستای برندسازی مؤثر شهری. مطالعۀ موردی: کلانشهر اهواز

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز، ایراناز

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

چکیده

چکیده
امروزه برندینگ شهری به منزله ابزاری ارزشمند برای شهرهاست تا به گونه­ای مؤثر فرصت­های داخلی و خارجی را اداره کرده و آن­ها را تبدیل به مزیت­های رقابتی نمایند. برندسازی برای شهری مــــــاننـــد اهواز با تمام ویـــژگی‌های مذهبی، دفاع مقدس، میراثی، معماری، اقتصادی و کشاورزی و موارد بسیار دیگر، مورد غفلت واقع شده است چرا که این شهر پتانسیل­های بالایی برای حضور همه­جانبه در عرصۀ برندسازی شهری و خلق برندی منحصر به فرد برای بهره­مندی از مزیت­های برندینگ شهری دارد، اما هنوز جایگاه مناسب خود را در این مقوله نیافته است و در واقع برند یک هویت گمشده برای این کلانشهر است. بر این اساس، این پژوهش  با هدف تحلیل عوامل مؤثر در شکل­گیری تصویر شهر در راستای برندسازی مؤثر در شهر اهواز انجام گردیده است. این پژوهش به لحاظ روش­شناسی به صورت توصیفی - تحلیلی است. برای گردآوری داده­های توصیفی از اسناد کتابخانه­ایی و برای گردآوری داده­های تحلیلی، به روش پیمایشی و ابزار پرسش­نامه از نظرات 40 نفر از کارشناسان و متخصصان حوزۀ برنامه ریزی شهری استفاده شده است. در تحلیل داده­ها از مدل­های شبکۀ عصبی پرپسترون چند لایه (NNMP) و همچنین مدل تحلیل تشخیص (DA) استفاده شده است. بر اساس نتایج پژوهش، مشخص شد که اولاً نشان کنونی شهر اهواز بر مبنای بنیان­های فرهنگی شکل گرفته است و این موضوع نشان از غلبه مؤلفه­های زبانی، آداب و رسوم منطقه در شناساندن شهر به مناطق اطراف خود دارد. دوماً آیندۀ برند شهری به سمت نشان اقتصادی سوق دارد؛ بنابراین برند آینده شهر را باید در نشان اقتصادی شهر جستجو کرد که این امر نیز نیاز به برنامه­ریزی و پشتیبانی برنامه­ها در این زمینه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis factors in the formation of effective branding of the city, Case Study: Ahvaz

نویسندگان [English]

 • saeed amanpour 1
 • safiyeh damanbagh 2
 • hadi alizadeh 3
1 Associate Professor, Department of Geography& Urban Planning, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 PhD. Student of Geography & Urban Planning, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz,
3 , PhD. Student of Geography & Urban Planning, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Analysis factors in the formation of effective branding of the city
Case Study: Ahvaz
Abstract
Today, city branding as a valuable tool for cities to effectively manage internal and external opportunities and turn them into a competitive advantage. Branding for Ahvaz city has all the characteristics of religious, holy, heritage, architecture, economics, agriculture and many other areas, is neglected. Because it has a high potential for ubiquity in city branding and creating unique brand to benefit from the advantages of urban branding but it still does not have its proper place in this issue and the brand identity is lost to this city. This study aimed to analyze the factors affecting the formation of the image of Ahvaz city to create effective branding in this city. The research methodology is descriptive – analytic. Data and information were collected by library and survey methods. In a survey questionnaire has been used and the opinions of 40 experts and specialists in the field of urban planning and urban brand is used. For data analysis Neural network multiple perpestron and Discriminant analysis model has been used. The results showed that: the current symbol in Ahvaz based on cultural foundations formed. This shows the dominance of components of the language, customs and traditions of the region in introducing the city to its surrounding areas. Second, the economy tends to reveal the future of urban brand. So should the economic signs consider as the future brand of the city. It would also need to plan and support programs in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

 • branding
 • city branding
 • image of the city
 • Ahvaz
 1. منابع

  1. آروین, محمود، احمد پوراحمد و سعید زنگنه شهرکی. 1396. ارزیابی زمین­های بایر به منظور توسعه میان افزا با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری تلفیقی و ArcGIS نمونه موردی: شهر اهواز. مجله آمایش جغرافیایی فضا، دوره هفتم، شماره بیست و ششم، 163-182.
  2. بوذرجمهری, خدیجه, سید رضا حسینی کهنوجی و نبی‌اله حسینی. 1398. تحلیل مؤلفه‌های اثرگذار بر مشارکت شهروندان در ادارۀ امور شهرها نمونۀ موردی: مناطق هشت‌گانۀ شهر اهواز، مجله آمایش جغرافیایی فضا، دوره نهم، شماره سی و چهارم، 52-37.
  3. پرچکانی, پروانه. 1395. تأثیر مؤلفه­های فرهنگی در معماری برند شهرها با رویکرد گردشگری مطالعۀ موردی: لیون فرانسه، فصلنامه هنر و تمدن شرق، سال چهارم، شماره دوازدهم، 50-41.
  4. خداداد حسینی، حمید. مهران رضوانی. 1391. مدیریت جامع برند (مکاتب، ارزش­گذاری و توسعۀ برند ملی) تهران، دفتر پژوهش­های فرهنگی، چاپ اول، تهران.
  5. خوارزمی، امیدعلی، محمدرحیم رهنما و نگین اقبالی. 1393. بررسی تطبیقی تجارب جهانی فرآیند برندسازی شهری و ارائه راهکار برای کلانشهر مشهد، اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعۀ پایدار، مشهد.
  6. دلوی، محمدرضا. نهال سلامتیان. 1393. برندسازی شهری، ششمین کنفرانس ملی برنامه­ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه­های شهر اسلامی، مشهد. 
  7. روستا، احمد، منیژه قره­چه و محمدرضا حمیدی­زاده و یوسف محمدی­فر. 1395. مدلی برای برندسازی شهری در ایران برا اساس نظریه­ی داده بنیاد، فصل­نامۀ مدیریت برند، دوره سوم، شماره­ی پنجم، 68-41.
  8. سجادیان، ناهید، مرتضی نعمتی و صفیه دامن باغ و علی شجاعیان. 1395. تحلیلی بر رشد سریع شهرنشینی و کیفیت زندگی در کلانشهر اهواز، فصلنامه آمایش شهری و منطقه­ای، سال ششم، شماره هیجدهم، 214-187.
  9. کلاب، بوتینا. 1390. بازاریابی گردشگری برای شهرها: با تأکید بر برندگذاری و رویدادهای ویژه برای جذب گردشگران، ترجمه علی موحد، سالار کهزادی، پگاه ایزدی، آذرخش، چاپ اول، تهران.

  10. لزگی، انسیه. قدیر صیامی. 1396. تبیین مؤلفه­های برندینگ شهری با تأکید بر ابعاد اقتصادی آن نمونه موردی: کلانشهر مشهد، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال سی و دوم، شماره سوم، 162-152.

  11. محمدپورزرندی، حسین، علی حسنی و ناصر امینیان. 1395. عوامل موثر بر برند شهری و اولویت بندی آنها از دیدگاه گردشگران بین المللی (مطالعه موردی: برج میلاد تهران)، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، دوره چهارم، شماره چهاردهم، 135-115.

  12. محمدی­فر، یوسف، احمد روستا و منیژه قره­چه و محمدرضا حمیدی زاده. 1395.  ضرورت­ها و پیامدهای برندآفرینی شهری و اثرات آن بر جذب گردشگر با تأکید بر نقش رضایت شهروندان ساکن، اولین همایش بین المللی اقتصاد شهری (با رویکرد اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل)، انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، تهران.

  13. مسعودنیا، آناهیتا. 1393. بررسی و تعیین مهم­ترین عوامل مؤثر بر برند شهری در شهر تهران و ارائه راهکارهای مناسب، پایان­نامۀ کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی. استاد راهنما: دکتر علی ربیعی. دانشگاه پیام نور استان تهران، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، گروه بازرگانی بین­الملل.

  14. معاونت برنامه­ریزی شهرداری اهواز. 1396. گزیده اطلاعات مناطق، نواحی و محلات شهر اهواز، ویرایش سوم، انتشارات روابط عمومی و امور بین­الملل شهرداری اهواز.

  15. منوریان، عباس، محمد ابوئی اردکان و سیدموسی پورموسوی و اشرف رحیمیان. 1392. مدل فرآیندی برندسازی شهری برای کلانشهرهای ایران، فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی، سال چهارم، شماره سیزدهم، 63-41.

  16. موحد، علی، سعید امانپور و کاوه نادری.1390. بازاریابی گردشگری شهری بر اساس برندیابی با مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مطالعه موردی شهر کرمانشاه، فصلنامه برنامه ریزی فضایی، سال اول، شماره سوم، 36-17.

  17. میرزائیان خمسه پیوند. عطاءاله هرندی. 1392. تبیین نقش برند شهری در تاثیر زیبائی شناسی شهر بر احساس تعلق خاطر شهروند ایرانی، اولین کنگره تخصصی مدیریت شهری و شوراهای شهر، ساری.

  1. Anholt. Simon. 2010. Definitions of Place Branding- Working towards a resolution, Journal of Place Branding and Public Diplomacy, 6(1): 1-10.
  2. Ashworth. Gregory & Kavaratzis. Mihalis. 2009. Beyond the logo: Brand management for cities. Journal of Brand Management, 16(8), 520-531.
  3. Balmer, J.M.T., Greyser, S.A. 2013, Revaling the Corporation. Routledge London, UK.
  4. Balmer, John. Greyser, Stephen. 2003. ‘Revealing the Corporation’, Routledge, (eds), London, UK.
  5. Baseline Report. 2012. City Logo Innovative place brand management Co-ordinator of the report: Miguel Rivas, Urbact lead expert for City Logo, Grupo TASO economic & business development.
  6. Bıcakci. Ayşe Banu. 2012. Branding the city through culture: Istanbul, European Capital of Culture 2010, International Journal of Human sciences, 9 (1), 994-1006.
  7. Braun, Erik. Zenker, Sebastian. 2010. Towards an integrated approach for place brand management. In 51th European Regional Science Association Congress 19-23.
  8. Braun, Erik. Zenker. Sebastian. 2010. Towards an Integrated Approach for Place Brand Management, 50th European Regional Science Association Congress. Jönköping, Sweden.
  9. Dinnie. Keith. 2011. City Branding: Theory and Cases (First Published ed.). Palgrave Macmillan.
  10. Eshuis, Jasper. Edwards, Arthur. 2013. Branding city: the democratic legitimacy of new mode of governance, Journal of Urban studies, 50(5), pp.1066-1082.
  11. Hazime, Hanan. 2011. From city branding to e-brands in developing countries: An approach to Qatar and Abu Dhabi, African Journal of Business Management, 5(12), 4731-4745.
  12. Herget. Jan, Petrů. Zdenka, Abrhám. Josef. 2015. City Branding and Its Economic Impacts on Tourism, Journal of Economics and Sociology, 8 (1), 119-126.
  13. Hospers, G.J. 2003. Creative cities, branding places in the knowledge economy, knowledge, Journal of technology & polic, 16(3), 143-162.
  14. Irina, Alina. 2012. Branding Cities as Educational Ducational Centers the Role of Higher Education Institutions, Journal of Management & Marketing Challenges for the Knowledge Society, 7(3), 493-512.
  15. Jarvisalo. Susanna, 2012. How to build successful city brands? - Case Munich, Berlin & Hamburg, Thesis Degree of Hotel and Restaurant Management, University of Applied Sciences.
  16. Kavaratzis. Mihalis & Ashworth, G. J. 2006. City branding: An effective assertion of identity or a transitory marketing trick?, Journal of Place branding and public diplomacy, 2(3), 183-194.
  17. Kavaratzis. Mihalis & Ashworth, G.J. 2005. City Branding: An Efective Assertion of Identity or A Transitory Marketing Trick? Journal of Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 96( 5), 506–514.
  18. Kotler. Philip, Asplund. Christer, Rein. Irving, Heider, Donald. 1999. ‘Marketing Places Europe: Attracting Investments, Industries, Residents and Visitors to European Cities, Communities, Regions and Nations’, Pearson Education, London, UK.
  19. Munda, Giuseppe. 2009. A conflict analysis approach for illuminating distributional issues in sustainability policy. European Journal of Operational Research, 194(1), 307-322.
  20. Rehan, Reeman Mohammed. 2013. Urban branding as an effective sustainability tool in urban development, HBRC Journal, 10(2), 222-230.
  21. Seisdedos. Gildo, & Vaggione, Pablo. 2005. The city branding processes: the case of Madrid, 41st ISoCaRP Congress.
  22. Vela. Jordi de San Eugenio. 2013. Place Branding: A Conceptual and Theoretical Framework, Journal of Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 62, 467-471.
  23. Villar, Fernando Rey Castillo. 2018. City branding and the theory of social representation, Journal of Bitacora, 28(1), 33-38.
  24. Zhang, Li & Xiaobin, Zhao Simon .2009. City branding and the Olympic effect: A case study of Beijing. Journal of Cities, 26(5), 245-254.