فرایند پذیرش مقالات

 ثبت نام در سامانه:

1-  بررسی و پذیرش مقاله صرفاً از طریق سایت فصلنامه (http://gps.gu.ac.ir) امکان­پذیر است. برای ثبت نام در سایت فصلنامه‌ی و ارسال مقاله لطفاً مراحل زیر را اجرا فرمایید:

2- به سایت( http://gps.gu.ac.ir)  وارد شوید.

3- روی گزینه‌ی (ورود به سامانه) کلیک کنید، سپس روی کلمه‌ی (ثبت نام در سامانه) کلیک کنید. صفحه‌ی ثبت نام ظاهر خواهد شد. پس از تکمیل صفحه‌ی ثبت نام روی گزینه‌ی ذخیره در پایین صفحه کلیک کنید، آنگاه به E-mail خود مراجعه فرمایید و کد کاربری و رمز ورود خود را دریافت نمایید.

- این بار کد کاربری و رمز ورود خود را که ثبت شده، وارد کنید و از خدمات Online فصلنامه استفاده نمایید.

یادآوری: قابل ذکر است که از این اسم شناسه و کلمه‌ی عبور هم برای انجام داوری و هم برای ارسال مقالات خود می­توانید استفاده نمایید.

 

هزینه انتشار

 از  مهر ماه 1394 تصمیم بر آن شد تا در مرحله اول بعد از بررسی داور اولیه نویسنده محترم مبلغ 500000 ریال برای ادامه داوری پرداخت نماید.

در مرحله دوم بعد از پذیرش نهایی مبلغ 4000000ریال بابت ویراستاری، صفحه‌آرایی و چاپ مقاله دریافت می‌شود که می‌بایست پس از تأیید نهایی و قرار گرفتن مقاله در نوبت چاپ به شماره حساب  

210100004001092403021015 به نام  درآمد اختصاصی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با شناسه واریزی 372092478127480001274800000004

 واریز به نشانی پست الکترونیکی فصلنامه ‌ارسال (ایمیل) شود.

اضافه کردن شناسه 372092478127480001274800000004 در فیشهای بانکی الزامنیست.

فلوچارت مجله آمایش