تحلیل میزان توانمندی گردشگری لندفرم‌های ژئومورفولوژیک

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

چکیده

در این پژوهش سعی شده با بررسی تصاویر ماهواره‌ای، نقشه‌های زمین‌شناسی و نتایج حاصل از بازدید میدانی به تشریح لندفرم‌های ژئومورفولوژیکی شهرستان داراب و میزان توانمندی‌های گردشگری آنها پرداخته شود. از جمله لندفرم‌های شهرستان داراب می‌توان به گنبدهای نمکی، مخروط های افکنه، دره‌های کارستی و چشمه‌ها اشاره نمود. برای تعیین میزان اهمیت و ارزش گردشگری این پدیده‌ها از طبقه بندی‌ میزان اهمیت در سطح منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی و طبقه بندی بر اساس نحوه تشکیل و ماهیت بهره گرفته شده است. در طبقه بندی اول اشکال از نظر (اهمیت منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی) و در طبقه بندی دوم از دیدگاه (ماگماتیسم، فرسایش، زمین‌ساخت، زیست‌محیطی، مرتبط با اکوتوریسم،رسوب‌شناسی و باستان-زمین‌شناسی) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که گنبد نمکی دارابگرد، دره تنگ رقز و مخروط افکنه حسن آباد دارای بیشترین ارزش و توانمندی گردشگری هستند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Tourism Potential Analysis of Geomorphic Landforms

چکیده [English]

Based on the satellite image, geology maps and field studies, it was tried to investigate on the tourism potential and obstacles present in thought path of tourism development in the region. For determining the importance and tourism value of this phenomenon, a taxonomy model of importance were used for regional, national and international level on the basis of formation and navigate. In the first level of taxonomy, the Geomorphology view and forms were considered. The magmatism, erosion, tectonic and environmental processes related to ecotourism was studied.In the second level of taxonomy sedimentology. Ancient-geology and occasion viewpoints were studied. The Results show that Darabgerd salt dome, Reghez valley and Hassan Abad alluvial fan have the most value and potential for tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geo-tourism
  • Darab
  • Geomorphologic Landform
  • Survey Method
  • Applied Geomorphology