ساماندهی بافت فرسوده خیابان باقرآباد رشت

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

چکیده

خیابان باقرآباد یکی از محدوده‌هایی است که بافت فرسوده در آن دیده می‌شود و جزیی از هسته اولیه شهر رشت محسوب می‌شود. از مسائل و مشکلات اصلی و ساختار کالبدی بافت این خیابان می‌توان به قدمت طولانی، فرسودگی بیشتر بافت‌ها، تنگی گذرگاه‌ها، کمبود تجهیزات و امکانات زیرساختی، کاهش ازرش ‌بها و مسائل زیستی اشاره نمود. تا اواخر دوره قاجاریه، شکل غالب رشد شهر رشت با پیروی از الگوی سنتی گذشته بود و محله‌ها برای عابران پیاده و حرکت گاری‌ها ساخته می‌شد. اما با ورود اتومبیل و دیگر وسایل زندگی مدرن شکل غالب شهر به تدریج با گذشته خود تغییر کرد. همین امر سبب شد تا ساکنان اصلی این بافت قدیمی و به‌ویژه آنان که از استطاعت مالی برخوردار بودند به‌تدریج از این محله به بخش‌های جدیدتر نقل مکان کننده بجای آنان افرادی از اقشار کم درآمد و مهاجر در این محله ساکن شوند؛ این افراد اغلب از مهاجران غیر بومی و کم سواد بودند که از سر ناچاری به این محله روی آورده و هیچ گونه احساس تعلق خاطر به مکانی که در آن زندگی می‌کنند، ندارند؛ ازاین رو تعهدی هم نسبت به حفاظت این نواحی در خود نمی‌بینند. در نتیجه این محدوده از شهر به‌تدریج دچار رکود و فرسودگی شد و عدم دسترسی مناسب، فقدان تسهیلات و امکانات زیرساختی، این بافت را به رغم این که در دل شهر جای داشت، روز به روز مهجورتر نمود. در این مقاله سعی شده که با بررسی وضع موجود محدوده، با توجه به پتانسل‌ها و ویژگی‌های آن به ساماندهی این بافت پرداخته شود. در این مقاله خیابان باقرآباد متغیر ثابت و کلیه ساختمان‌ها متغیر وابسته می‌باشد و برای تحلیل اطلاعات از جداول، نمودار، نقشه و از نرم‌افزار اکسل استفاده شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organizing the Jaded Structure of Bhgher Abad Street of Rasht

چکیده [English]

Baghar Abad Street is the district and section where decrepit structure can be found and in fact it is the oldest urbanized part of Rasht. The main problems of this district are worn –out buildings, narrow passages and lanes, lack of facilities and infrastructure, decrease of the real estate value, and a lot of living problems. Until The late years of the Qajar Dynasty, the prevailing from of the growth of Rasht City was just following the traditional past patterns and the paths were built for pedestrians and carts, but automobiles and other modern things gradually changed the predominant form of the city. This caused the early habitants of old and jaded districts, especially those who were well-to-do- to, left the old parts of the city to upgrade location and the newly built sections. Consequently, poor people and the immigrant occupied the old parts of Rasht City. These new settlers were usually from other cities and had no historical and emotional attraction to the appearance of the buildings and the paths. As a result, the district gradually became jaded and decrepit. Because the paths were too narrow to allow easy traffic and there was no suitable sub structural facilities, the district was forgotten and left untouched, although it  was in the heart and in the middle of the city. The purpose of research was to organize the old texture considering its potential and the special characteristics. It was concluded that in Baghar Abad Street the fixed variable and the other factors are the changeable for developing and organizing. The results have been shown by tables, graphs and maps by using Excel software analyze the data

کلیدواژه‌ها [English]

  • City Texture
  • Decrepit
  • improvement
  • Organizing
  • Renovation
  • Rehabilitation