نویسنده = حسین حاتمی نژاد
تعداد مقالات: 3
1. تحلیلی بر سلامت شهری از منظر سرمایه اجتماعی در کلانشهرهای مذهبی ایران مورد پژوهش: کلانشهر قم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

علی مهدی؛ کرامت الله زیاری؛ احمد پوراحمد؛ حسین حاتمی نژاد


2. سنجش رضایتمندی از شاخص های کیفیت زندگی در شهرهای جدید (مطالعه موردی: شهر جدید مهاجران)

دوره 7، شماره 23، بهار 1396، صفحه 53-68

حسین حاتمی نژاد؛ لیلا محمدی کاظم آبادی