تدوین استراتژی‌های پایداری محیط‌زیست شهری با تأکید بر بخش صنعت. مطالعه موردی: صنعت خودروسازی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استاد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استادیار، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
با توجه به شرایط اقلیمی خشک و نیمه­خشک، افزایش روزافزون جمعیت کشور از یک­ سو و رشد و توسعه صنعتی بویژه رشد شتابان صنعت خودرو از سوی دیگر که عوارض زیست­محیطی از جمله آلودگی شدید هوا در کلانشهرها را سبب شده است، کشور ما در زمره کشورهایی قرار دارد که مسائل زیست­محیطی در آن­ها از اهمیت مضاعفی برخوردار است و اتخاذ راهبردهای اساسی را در سطح جامعه و دولت ضروری ساخته است. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف تدوین و اولویت­بندی راهبردهای پایدرای محیط­زیست شهری با تأکید بر صنعت خودور انجام شده است. پژوهش حاضز از نظر روش در زمره تحقیقات توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف جز تحقیقات کاربردی قرار دارد. برای این منظور گردآوری داده­ها به روش کتابخانه­ای و پیمایشی و مصاحبه با کارشناسان و نخبگان از طریق تهیه پرسش­نامه در قالب روش دلفی صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش را کارشناسان(اساتید دانشگاهی، مدیران و کارشناسان بخش صنعت(خودرو)) تشکیل داده­اند. سپس راهبردهای پایداری محیط­زیست شهری با استفاده از روش SWOT تدوین و با کمک تکنیک FAHP اولویت­بندی شد. نتایج نهایی حاصله از تکنیک FAHP نشان می­دهد راهبردهای "تهیه و تدوین برنامه کلان و جامع محیط­زیست کشور" ، "اتخاذ و به کارگیری نگاه محیط­زیست محور در زمینه توسعه من جمله توسعه بخش صنعت و خودروسازی" ، "شفافیت مسائل محیط­زیستی و پایش دقیق تولیدات شرکت­های خوروسازی از طریق به کارگیری قوانین و مقررات مربوطه" و "اتخاذ و پیاده­سازی مدیریت سبز در کلیه مراحل برنامه­ریزی، تولید و نظارت محصولات خودرو" موثرترین راهبردهای پایداری محیط­زیست شهری صنعت خودرو هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compiling Sustainable Urban Environmental Strategies with an Emphasis on the Industrial Sector; Case Study: Automotive Industry

نویسندگان [English]

 • Sohrab Moazzen 1
 • MohamadTaghi Razavian 2
 • Morteza Ghourchi 3
1 Shahid Beheshti University
2 Shahid Behesti University
3 Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Due to the dry and semi-arid climate conditions, the increasing population of the country on the one hand and industrial growth and development, especially the accelerated growth of the automotive industry, on the other hand, have caused environmental pollution, including high pollution in metropolitan areas, our country is among the countries that environmental issues are more important and fundamental strategies at the level of society and government is necessary. In this regard, the present study aims to develop and prioritize sustainable urban strategies emphasizing the automobile industry. For this purpose, data collection was conducted using a library and survey method and interviews with experts and elites through the provision of a questionnaire in the form of a Delphi method. The statistical population of the study consisted of experts (university professors, managers and experts in the automotive industry sector). Then urban environmental sustainability strategies were developed using the SWOT method and prioritized with FAHP technique. The final results of the FAHP technique are shown that the strategies of “preparation and developing and comprehensive environmental program of the country”, “adopting and implementing an environmental-oriented approach to development, including the development of the industrial and automotive sector”, “the transparency of environmental issues and monitoring Accurate production of automotive corporations through the application of relevant laws and regulations” and “implementation of green management in all stages of planning, production and monitoring of automotive products” are the most effective urban environmental sustainability strategies of the automotive industry.
Key words: Sustainability, Urban Environment, Automotive Industry, Analytical Hierarchical Fuzzy Technique, SWOT

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Sustainability"
 • "Urban Environment"
 • "Automotive Industry"
 • "Analytical Hierarchical Fuzzy Technique"
 • "SWOT"
 1. افتخاری، عبدالرضا رکن­الدین. داود مهدوی. 1385. راهکارهای توسعه گردشگری با استفاده از مدل SWOT: دهستان لواسان کوچک، فصلنامه مدرّس علوم انسانی، دوره 10، شماره 2.
 2. الفت، لعیا. علی خاتمی فیروزآبادی و روح... خدادای. 1390. مقتضیات تحقق مدیریت زنجیره تأمین سبز در صنعت خودروسازی ایران، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال ششم، شماره 21.
 3. امین بیدختی، علی­اکبر. نوید شریفی. 1394. تدوین راهبردهای باززنده­سازی بافت قدیم شهر سمنان با استفاده از تکنیک­های FAHP و SWOT، جغرافیا و آمایش شهری- منطقه­ای، شماره 16.
 4. اِن. مادو، کریستیان. 2007. مدیریت و برنامه­ریزی محیط­زیست، ترجمه: محمدجواد امیری و همکاران، انتشارات سازمان شهرداری­ها و دهیاری­های وزارت کشور.
 5. حسینی، علی. احمد. پوراحمد و حسین حاتمی­نژاد و حسن رضایی­نیا. 1392. راهبردهای ساماندهی بافت فرسوده محله قیطریه با استفاده از روش QSPM، مجله باغ­نظر، فصلنامه علمی- پژوهشی هنر معماری و شهرسازی نظر، سال دهم، شماره 24.
 6. دنیای اقتصاد. 1395. چرا دولت­ها به صنعت خودرو بیشتر اهمیت می­دهند، http://donya-e-eqtesad.com/news/1077895.
 7. دهقانلو، سعید. 1392. بررسی تأثیر بافت قدیم شهر سمنان در توسعه گردشگری. پایان­نامه کارشناسی ارشد. استاد راهنما: علی اکبر امین بیدختی. دانشگاه سمنان. دانشکده گردشگری.
 8. رهنمایی، محمدتقی. سیدموسی پورموسوی. 1385. بررسی ناپایداری­های امنیتی کلان­شهر تهران بر اساس شاخص­های توسعه پایدار شهری، پژوهش­های جغرافیایی، شماره 57.
 9. سبحانی. نوبخت. 1399. نابرابری­های ناحیه­ای در توسعة پایدار آموزشی. نمونه موردی: شهرستان­های استان آذربایجان غربی، مجله آمایش جغرافیایی فضا، سال دهم، شماره 35.
 10. عالی­پور، منیژه. جمال قدوسی و علی محمدی و منوچهر امیدواری. 1395. ارزیابی شاخص­های بهره‌وری بهینه از پارک­های جنگلی شهری(مطالعه موردی: پارک جنگلی جهان­نما-کرج)، فصلنامه پایداری، توسعه و محیط­زیست، دوره دوم، شماره 4.
 11. فیروزبخت، علی. و ولی­اله ربیعی­فر. 1390. راهبردهای ساختار نهادی- مدیریتی شهر با رویکرد توسعه پایدار شهری؛ مطالعه موردی: شهر کرج، دوفصلنامه مدیریت شهری، شماره 29.
 12. فقیه نصیری، مرجان. هدیه وجدانی طهرانی. 1381. نگاهی به صنعت خودرو.دفتر مطالعات اقتصادی گروه امور تولیدی و فعالیت -های بخشی.
 13. ماهنامه صنعت خودرو. 1388. ویژه­نامه محیط­زیست www.sanatekhodro.com
 14. محمدی، سید جواد. 1390. بررسی و تحلیل آینده صنعت خودرو. ماهنامه اندیشه گستر سایپا. شماره 99. مودت، الیاس. رضا نظرپور و سعید حیدری­نیا. 1395. پهنه­بندی زلزله­خیزی پیش از بحران با استفاده از تکنیک FAHP، مطالعه موردی: استان خوزستان، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، سال پنجم، شماره هفدهم.
 15. هریسون، جفری. جان کارون. 1382. مدیریت استراتژیک، ترجمه بهروز قاسمی، تهران: هیأت.
  1. Abe, Kenzo, Higashia, Keisaku; Ishikawa, Jota. 2000. Eco-labelling, Environment, and International Trade.
  2. Batty, M. 2012. Building a science of cities. Cities, 29: S9-S16.
  3. Bhamra, T.A., Evans, S., McAloone, T.C., Simon, M., Poole, S., and Sweatman, A. 1999. Integrating environmental decisions into the product development process: Part 1. The early stages. Proceedings of the IEEE First International Symposium on Environmentally Conscious Design and Inverse Manufacturing.
  4. Brorström, S. 2015. Strategizing sustainability: The case of River City, Gothenburg, Cities 42.
  5. Borland N., Wallace D.R., Kaufmann H.P. 1998. Integrating environmental impact assessment into product design. Proceedings of the ASME Design Engineering Technical Conference, DETC98/ DFM-5730, Atlanta, GA, Georgia Institute of Technology.
  6. Greenwood, D., and Newman, P. 2010. Markets, large projects and sustainable development: Traditional and new planning in the Thames Gateway. Urban Studies, 47.
  7. Kaebernick, H., Sun, M., and Kara, S. 2003. Sustainable product development and manufacturing by considering environmental requirements, Robotics and Computer Integrated 19.
  8. Kornberger, M. 2012. Governing the city: From planning to urban strategy. Theory, Culture & Society, 29(2): 84-106.
  9. Kornberger, M., and Clegg, S. 2011. Strategy as performative practice: The case of Sydney 2030. Strategic Organization, 9(2): 136-162.
  10. Lubowiecki-Vikuk, Adrian. Dąbrowska, Anna. Machnik, Aleksandra. 2020. Responsible consumer and lifestyle: Sustainability insights, Sustainable Production and Consumption, Vol. 25.
  11. Rosen, Marc, A., Kishawy, Hossam, A. 2012. Sustainable Manufacturing and Design: Concepts, Practices and Needs, Sustainability, 4.
  12. Saaty, Thomas L., Vargas, Luis G. 2006. Decision making with the analytic network process; economic, political, social and technological applications with benefits, opportunities, costs and risks, springer publications.
  13. Shamsavari, A., and Taha, Y. 2003. Global Car Industry: Options for Developing Countries, Kingston University.
  14. Sarkis, J. 2001. Manufacturing’s role in corporate environmental sustainability: Concerns for the new millennium. Int. J. Oper. Prod. Manag. 2001, 21.
  15. STREUBERT Speziale, Helen, Carpenter, Dona Rinaldi. 2011. Qualitative research in nursing: advancing the humanistic imperative, 5th ed, Lippincott Williams & Wilkins, NewYork.
  16. The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 2009. Sustainable Manufacturing and Eco-Innovation: Framework, Practices and Measurement. Synthesis Report; Paris, France.
  17. Vita, Giran et al. 2019. The Environmental Impact of Green Consumption and Sufficiency Lifestyles Scenarios in Europe: Connecting Local Sustainability Visions to Global Consequences, Ecological Economics, 164.