مکانیابی دفع پسماند شهرخرم آباد با تأکید بر روش دفع زمین‌شناسی پسماند‌های بیمارستانی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران دانشکده جغرافیا

3 دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

چکیده

پسماندهای شهری حاوی آلاینده‌های مختلفی است که هر روز بر میزان و تنوع آن‌ها افزوده می‌شود. مکان‌یابی اصولی محل دفن پسماند‌ها می‌تواند از انتشار آن‌ها و در نتیجه خسارات زیست‌محیطی بکاهد. هدف از این تحقیق یافتن مناسب‌ترین مناطق جهت دفن پسماند است. با توجه به اینکه اماکن دفن زباله‌های شهر خرم‌آباد علاوه‌بر تکمیل ظرفیت فاقد تفکیک زباله‌های بیمارستانی از شهری هستند، از موقعیت محیطی مناسبی نیز بهره‌مند نیستند که می‌تواند سلامت و کیفیت زندگی ساکنین این شهر را با بحران مواجه سازد. برای انجام این تحقیق از تکنیک‌های چندمعیاره استفاده شده است؛ بر این اساس، با توجه به شاخص‌های مورد‌نیاز برای انجام تحقیق، لایه‌های طبیعی و زیرساختی منطقه تهیه و بعد از وزن-دهی به روش سلسله‌مراتبی، توسط مدل تلفیق لایه‌ای ساو مورد همپوشانی و تلفیق قرار گرفتند. نتایج نشان داد که از نظر شاخص‌های مورد مطالعه در محدودة بررسی، دو پهنة مناسب برای دفن پسماند وجود دارد. بر اساس مطالعات، دو مکان مناسب برای دفن زباله در محدوده سازند ضخیم، متراکم و با نفوذپذیری کم امیران قرار گرفته‌اند؛ این سازند در منطقة موردنظر دارای سنگ‌شناسی شیل و مارن می-باشد که سنگ‌هایی متشکل از کانی‌های رسی و سیلیکاته هستند و به‌دلیل اینکه کانی‌های رسی از نظر نفوذپذیری و تراوایی دارای شبکه‌ی بلورشناسی بسیار متراکم و فشرده بوده، نفوذ ناپذیر می‌باشند. اما در جمع‌بندی نهایی، پهنه شماره یک از نظر بیشتر شاخص‌های مورد ‌بررسی به پهنه شماره دو ارجحیت داشته، پیشنهاد می‌شود پهنه شماره یک به‌عنوان محلی برای دفن زمین‌شناسی زباله‌های بیمارستانی شهر (خرم‌آباد) استفاده ‌شده و پهنه شماره دو جهت دفن پسماندهای خانگی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The localization of waste disposal by emphasizing the geological disposal of hospital waste approach in Khorram abad city

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Yamani 1
  • Abolghasem Goorabi 2
  • Fatemeh Moradi 2
  • PARISA PIRANI 3
  • AREFEH SHABANI 3
1 University of Tehran - Faculty of Geography
2 University of Tehran Faculty of Geography
3
چکیده [English]

City waste consists of different contaminants that every day is increased in both their volume and verity. Correct localization of disposal site can reduce their scattering and thereby environmental damage. The purpose of this study is to find the most suitable areas for waste disposal. According to the lack of capacity of waste disposal sites in KHORRAM ABAD, the separation of hospital waste from city ones doesn’t do either, that can encounter the health and quality of life for residents of the city to crisis. To do this research is used of multi criteria techniques; accordingly, with regard to required indicators to do research, was prepared natural and infrastructural layers of region and after weighting to the hierarchically method, have been overlapped and integrated by saw integration layer model. The results showed that of the studied indicators in the study range, there are Two Appropriate zone for landfill. Based on studies, the two good places for landfill are in the range of thick formation, dense and with low permeability the AMIRAN; AMIRAN formation in the region target have petrology of shale and marl that are the rocks consisting of clay minerals and silicate and because the clay minerals contains the infiltration and permeability crystallography network very dense and compact, are impenetrable. But in summing final, the number one zone at the most of review indicators is preferred than the number 2 zone, is suggested used number one zone as the place for geological disposal of hospital waste of the city (KHORRAM ABAD) and number 2 zone is be used for burial of household wastes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Localization
  • Waste disposal
  • Geology
  • Hospital disposal
  • Khorram Abad
. آذر، عادل و امیرحسین عبداللهی­پور. 1385. ارزیابی سازمان‌های بازرگانی استان‌ها با رویکرد MADM­، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 39، تهران.
2. پوراحمد، احمد، کیومرث حبیبی، سجاد محمدزهرایی و سعید نظری­عدلی. 1386. استفاده از الگوریتم­های فازی و GIS برای مکان­یابی تجهیزات شهری (مطالعه موردی: محل دفن زبالة شهر بابلسر)، مجله محیط شناسی، شماره 42، تهران، دانشگاه تهران.
3. تکدستان، افشین و نعمت‌اله جعفرزاده. 1383. گام به گام با پسماندهای پرتوزا، نشریه مدیریت پسماندها، شماره­های 5 و 6، تهران.
4. جعفری، حمیدرضا، یوسف رفیعی، مجید رمضانی­مهریان­ و حسین نصیری. 1391. مکان‌یابی دفن پسماندهای شهری با استفاده از AHPو SAW در محیط GIS (مطالعه موردی: استان کهکیلویه و بویراحمد)، مجله محیط شناسی، شماره 61، تهران، دانشگاه تهران.
5. ذلیکانی، معصومه، سید­محسن کاظمی­تبار­، محمدرضا کنعانی، عباس حسن­نتاج­، رسول علی‌اشرفی­پور و علی‌اکبر یدالهی. 1386. بررسی امکان‌سنجی استفاده از استریلایزر در تبدیل پسماند عفونی به پسماند عادی جهت انتقال توسط شهرداری، مطالعه موردی استریلایزر مورد استفاده در استان مازندران، سومین همایش ملی مدیریت پسماند، تهران.
6.. سالنامه آماری استان لرستان. 1390. مشخصات عمومی شهرستان­ها براساس تقسیمات کشوری،  اداره کل آمار و اطلاعات.
7. صدارتی، علیرضا؛ محمدجواد محسنی. 1386. فناوری‌های نوین در دفع پسماندهای بیمارستانی، سومین همایش ملی مدیریت پسماند، تهران.
8. عسگری، علیرضا و محمدسعید ترابی. 1386. نرم‌افزار پشتیبانی تصمیم‌گیری مدیریت پسماند (EPAWM)، مدیریت پسماند، شماره 8، تهران.
9. قنبرزاده­لک، مهدی و محمدرضا صبور. 1389. ارزیابی چرخه عمر سناریوهای دفن پسماند جامد شهری از نظر انتشار گازهای گلخانه‌ای و مصرف انرژی – مطالعه موردی: جزیره سیری، مجله محیط شناسی، شماره 55، تهران، دانشگاه تهران.
10. محمد­مرادی، اصغر و مهدی اخترکاوان. 1388. روش‌شناسی مدل­های تحلیل تصمیم‌گیری چندمعیاره، مجله آرمان‌شهر، شماره 2. تهران.
11. نقشه زمین‌شناسی خرم­آباد، مقیاس 1:100000. شرکت ملی نفت ایران، 1364.
12. نقشه زمین‌شناسی خرم­آباد، مقیاس 1:250000. سازمان زمین‌شناسی کشور، 1371.
13. نجفی، علی؛ علی آدینه­نیا باجگیران؛ علی عبداله­زاده؛ محمد سهرابی و سمیه واسعی. 1388. استفاده از سامانه پشتیبان تصمیم‌گیری در تعیین راهبردهای مدیریت پردازش و دفن پسماند با رویکرد اصلاح الگوی مصرف- مورد مطالعاتی شهر مشهد، مجله مدیریت شهری، شماره 24، تهران.
14. یوسفی، ذبیح­اله، امان­محمد قرنجیک، بهناز امان­پور و محسن عادلی. 1391. مکان­یابی مناسب جهت دفن بهداشتی زباله­های شهری با استفاده از سنجش­از­دور وGIS (مطالعه موردی: شهر گنبدکاووس)، مجله دانشگاه علوم­پزشکی مازندران، شماره 1، مازندران.
15.Alidi, A.A. 1992. An integer goal programming model for hazardous waste treatment and disposal, Applied mathematical modeling,No. 12, doi:10. 1016/0307-904 X (92)90097-M.  
16.Abdelwahab, Z. 2012. Renewable energy, sustainable development and environmental protection in sours (case of Algeria), Energy procedia, No. 18,
doi:10.1016/j.egypro.2012.05.081.
17.Banar, M., Barbaros Murat, K., Aysun, O. and Ilgin Poyraz A. 2007. Choosing a municipal landfill site by analytic network process, Environ GEOL, No. 52. doi:10.1007/s00254-006-0512-x.
18.Carter, A., Martin, K. and Lucy, B. 2013. Radioactive high level waste insight modeling for geological disposal facilities, Physics and chemistry of the earth, No. 13. doi:10.1016/j.pce.2013.02.004.
19.Chapman, N. and Alan, H. 2012. The disposal of radioactive wastes underground, Proceedings of the geologists’ association, No.123,doi:10.1016/ j.pgeola.2011.10.001.
20.Delage, P. 2013. On the thermal impact on the excavation damaged zone around deep radioactive waste disposal, Journal of rock mechanics and geotechnical engineering, No. 5. doi:10.1016/j.jrmge.2013.04.002.
21.Effat, H., and Mohamed, N.E. 2012. Mapping potential landfill sites for north Sinai cities using spatial multi criteria evaluation, The Egyptian Journal of remote sensing and space sciences, No. 15, doi:10.1016/j.ejrs.2012.09.002.
22.Grambow, B., Ferry, C., Casas, I., Bruno, J., Quinones, J., and Johnson, L. 2011. Spent fuel waste disposal: Analyses of model uncertainty in the MICADO project, Energy procedia, No. 7.
doi:10.1016/j.egypro.2011.06.066.
23.Liao, Ch., and Wen-Zer, L. 1997. An optimal feedback control strategy for waste disposal management in agro ecosystems, Optimal feedback control for waste disposal management, Vol. 21, New York.
24.Lijing, Y., Niu, Y. and Xu, Y. 2011. Sustainable development and formation of harmonious nature, Energy procedia, No. 5. doi:10.1016/j.egypro.2011.03.110.
25.Natesan, U. and Suresh, E.S.M. 2002. Sanitary landfills using GIS, Journal of the Indian society of remote sensing, No. 4.
26.Osmani, M. 2012. Construction waste minimization in the UK: Current pressures for change and approaches, Procedia-Social and behavioral sciences, No. 40. doi:10.1016/j.sbspro.2012.03.158.
27.Schevon, G. and Guy, D. 1986. Using double liners in landfill design and operation, Waste management & research, No. 2.
28.Tian, M., Jixi G.A.O., Zhirong, Z. and Zhaoping, Y. 2012. The study on the ecological footprint of rural solid waste disposal-example in yuhong district of shenyang, Procedia environmental sciences, No. 16. doi:10.1016/j.proenv.2012.10.013.
29.Zhang, W. and Cheng, S. 2014. parametric analyses of evapotranspiration landfill covers in humid regions, Journal of rock mechanics and geotechnical engineering, No. 6. doi:10.1016/j.jrmge.2013.12.005.