دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، آذر 1394، صفحه 1-200 

مقاله علمی پژوهشی

مکانیابی دفع پسماند شهرخرم آباد با تأکید بر روش دفع زمین‌شناسی پسماند‌های بیمارستانی

صفحه 1-14

مجتبی یمانی؛ ابوالقاسم گورابی؛ فاطمه مرادی؛ پریسا پیرانی؛ عارفه شعبانی عراقی


تحلیل و ارزیابی توسعه سکونتگاهی در نواحی شهری استان آذربایجان شرقی با ترکیبی نوین از روش های تصمیم گیری چند معیاره

صفحه 28-54

ﺣﺴﻨﻌﻠﻲ ﻓﺮﺟـﻲﺳـﺒﻜﺒﺎر؛ علی حسینی؛ غدیر عشورنژاد؛ هادی سلیمانی؛ مهدی شیری پور؛ واحد احمدتوزه


بررسی عوامل تعیین کننده جغرافیای زیستی در استقرار رژیم حقوقی دریای خزر

صفحه 185-200

حسن پیردشتی؛ محمدرضا حافظ نیا؛ زهرا احمدی پور؛ سپنتا مجتهدزاده